Ekologia

Światowy Dzień Ziemi

Ziemia

Dzień Ziemi corocznie obchodzony jest w dniu 22 kwietnia i uważany za największe ekologiczne święto świata.

Co roku 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, znany także jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi. Dzień ten uważany jest za największe ekologiczne święto świata.

Celem Dnia Ziemi jest promowanie postaw ekologicznych oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat zagrożeń, jakie dotykają naszą planetę.

Dzień Ziemi obchodzony jest od roku 1970, a sama idea obchodów została wypromowana dzięki działaniom Amerykanów: polityka Gaylorda Nelsona – senatora wspierającego ochronę środowiska, który we wrześniu roku 1969 na konferencji w Seattle zaproponował zorganizowanie ogólnonarodowej demonstracji przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego, oraz ekologa – Johna McConnella, który podczas konferencji UNESCO poświęconej ochronie środowiska przedstawił pomysł ustanowienia Dnia Ziemi.

Organizatorzy zaangażowani w obchody tego dnia pochodzą z ponad 190 krajów na całym świecie i skupieni są w organizacji Earth Day Network z siedzibą w Waszyngtonie.

W Polsce tradycje związane z obchodami tego dnia są nieco krótsze, ponieważ Dzień Ziemi obchodzony jest od roku 1990. Wtedy to zaczęły powstawać organizacje pozarządowe, które zajęły się popularyzującą ekologii. 

Podstawowymi celami związanymi z obchodami tego dnia są:

  • promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie,
  • uświadamianie ludziom zagrożeń, jakie związane są z rozwojem przemysłu.

To ważne i bieżące tematy dotyczące ekologii i środowiska, szczególnie istotne w kontekście Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania i stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która zobowiązuje nas do zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Oficjalna strona związana z obchodami Dnia Ziemi (w języku angielskim): https://www.earthday.org/