EkologiaNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Recykling opakowań w dobie pandemii

Recykling opakowań

Według szacunków co roku na światowy rynek wprowadzanych jest przynajmniej 500 miliardów do nawet biliona takich opakowań.

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat do recyklingu globalnie trafiało tylko 10% wyrobów z tworzyw sztucznych.

Pozostała część w ogromnej większości stała się odpadem.

Jednak w ostatnich latach wiele zrobiono, aby zminimalizować wpływ opakowań plastikowych na środowisko.

W Unii Europejskiej już w roku 2018 wprowadzono regulacje mające na celu ograniczenie stosowania plastikowych toreb, a także uszczelnienie krajowych systemów gospodarowania odpadami.

W kolejnym roku wprowadzono opłaty za niemal wszystkie plastikowe torebki.

Wyjątkiem są tylko cienkie foliówki, stosowane ze względów higienicznych lub służące jako opakowanie żywności luzem.

Coraz większa jest także świadomość społeczna i liczba konsumentów przejawiających proekologiczne postawy.

Co mówią badania zlecone przez Ministerstwo Środowiska

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Środowiska w roku 2019 wynika, że 40% badanych chodzi na zakupy z własnymi torbami i pojemnikami na żywność, a prawie 42% ogranicza korzystanie z jednorazowych reklamówek.

Niektóre sieci supermarketów całkowicie zrezygnowały z foliowych toreb, część wprowadziła reklamówki z materiałów biodegradowalnych, które rozkładają się w ciągu kilku miesięcy.

Warto zwrócić uwagę, że opakowania z tworzyw sztucznych dają mniejsze straty żywności i mniejszą emisję CO2 w transporcie niż te wyprodukowane z cięższych materiałów.

Konieczne jest jednak podniesienie poziomu recyklingu wszystkich opakowań niezależnie od tego czy są one plastikowe, kartonowe czy szklane i utrzymanie ich w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Między innymi te postulaty, ale także zmniejszenie użycia tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek i zupełnie nowe podejście do projektowania opakowań, podnoszone są przez Polski Pakt Plastikowy.

Blisko pół wieku z plastikiem

Torebkę foliową opatentował ponad pół wieku temu szwedzki inżynier Gustav Thulin Sten.

Od tego czasu zrobiła ona zawrotną karierę, wchodząc do wielu dziedzin gospodarki.

Produkcja opakowania z folii jest łatwa i szybka, jednak służy ono użytkownikowi średnio przez zaledwie dwadzieścia minut, natomiast rozkłada się od 100 do 400 lat.

Co czeka producentów opakowań

Dane za ubiegły rok pokazują, że po okresie zamknięcia gospodarek z powodu COVID-19 sprzedaż wróciła do wcześniejszego trendu wzrostowego.

W Polsce wyraźnie widoczny jest dynamiczny trend wzrostu produkcji opakowań z papieru i tektury (wzrost o ponad 9% rok do roku).

Stoi za tym duży popyt związany ze wzrostem sprzedaży internetowej oraz drugi największy w skali UE wzrost dostaw opakowań na rynki zagraniczne.

Opłaty za opakowania plastikowe na rzecz Unii Europejskiej

Opłata za opakowania plastikowe wytworzone w kraju członkowskim, których nie poddano recyklingowi, czyli tzw. „plastic tax” obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. i ma charakter retroaktywny.

Co oznacza, że niezależnie od terminu przyjęcia unijnej decyzji przez dany kraj członkowski, opłata naliczy się automatycznie od początku roku.

Polsce przyznano ryczałtową zniżkę w wysokości 117 mln euro.

Każde euro powyżej wskazanej kwoty trafi do unijnego budżetu.

Tym samym Unia może zobowiązać Polskę do zapłaty nawet 2 mld zł podatku za bieżący rok.

Wielu zadaje sobie pytanie: to jak to w końce będzie?

Odpowiedź jest prosta: otóż jak to zwykle w takich przypadkach bywa – „czas pokaże”.