SOS DLA ŚRODOWISKA UKRAINY

Szanowni Państwo,

w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi przez Rosję na terytorium Ukrainy, doszło do katastrofy humanitarnej. Działania zbrojne w Ukrainie to nie tylko zagrożenie utraty zdrowia i życia ludzi, ale też ryzyko katastrofy ekologicznej. Zwłaszcza w Donbasie, który jest regionem przemysłu ciężkiego. Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska są tam m.in. kopalnie, elektrociepłownie, czy fabryki wykorzystujące chemikalia.

Niewątpliwym zagrożeniem są też obiekty elektrowni atomowych narażone na atak agresora. Uderzenie artyleryjskie w taki obiekt może być więc katastrofalne w skutkach. Istnieje tam bowiem ogromny potencjał katastrofy ekologicznej, która potęguje kryzys humanitarny.

Rosyjska inwazja na Ukrainę ma katastrofalne skutki dla środowiska i mieszkańców. Donbas to region, w którym obecność przemysłu ciężkiego zwiększa ryzyko zagrożenia ekologicznego i co się z tym wiąże, niebezpieczeństwa dla ludności cywilnej. To często pomijany aspekt konfliktów zbrojnych, na który zwracamy dziś szczególną uwagę. Region musi więc stawić czoła takim problemom jak zanieczyszczenie gruntu i wód czy wybuchy metanu.

Działania zbrojne doprowadziły do zniszczenia ekosystemów i bioróżnorodności, w tym unikalnych gatunków zwierząt i roślin oraz w znacznym stopniu zniszczyły krajobraz Ukrainy.

Wojna dotknęła już 44 proc. najcenniejszych przyrodniczych obszarów Ukrainy. Naukowcy alarmują o pożarze Rezerwatu Biosfery Morza Czarnego. Zapłonął w wyniku walk o Chersoń. Rezerwat Biosfery Morza Czarnego ma 95 lat, powołano go w r. 1927. Jest położony na północnym wybrzeżu Morza Czarnego, na obszarze obwodów chersońskiego i mikołajowskiego. Jego powierzchnia liczy prawie 100 tys. hektarów, jest największym obszarem chronionym w Ukrainie. Rezerwat słynie ze zróżnicowanego krajobrazu oraz różnorodności gniazdujących na jego terenie gatunków ptaków. W r. 1988 w ramach programu „Człowiek i biosfera” UNESCO uznała ten obszar za rezerwat biosfery. natomiast terytorium rezerwatu wpisane jest na międzynarodową listę konwencji ramarskiej, która chroni mokradła.

Zaniepokojeni stanem środowiska, zniszczeniem ekosystemów i bioróżnorodności, w tym unikalnych gatunków fauny i flory oraz zniszczeniem krajobrazu Ukrainy przez rosyjskiego agresora, a tym samym katastrofą humanitarną i ekologiczną, pragniemy pomóc Ukrainie w ratowaniu i odbudowie środowiska naturalnego. Pomoc ma charakter długofalowy.

W związku z powyższym

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej

utworzył zbiórkę, poprzez którą można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie w ratowaniu i odbudowie środowiska naturalnego.

Zbiórka prowadzona jest w uzgodnieniu z Ministerstwem Ekologii i Zasobów Naturalnych oraz Integracji Europejskiej Ukrainy.

Środki trafią bezpośrednio do NGO Ukrainian Nature Conservation Group, która przeznaczy je na potrzebne działania związane z odbudową zniszczeń w środowisku naturalnym i ekosystemach, między innymi na:

  • Zakup paszy i leków dla zwierząt w ogrodach zoologicznych i na wybiegach na świeżym powietrzu, ewakuacja zwierząt, przemeblowanie wybiegów itp.
  • Wdrażanie możliwych działań w celu zachowania najcenniejszych przyrodniczo ekosystemów i obiektów.
  • Odtworzenie infrastruktury krytycznej rezerwatów przyrody zniszczonych wojną.
  • Udzielanie pomocy pracownikom rezerwatów przyrody, którzy utracili domy, znajdują się w strefie działań wojennych, potrzebują żywności, wody, leków itp.
  • Dostosowanie i przezbrojenie infrastruktury do warunków wojskowych.
  • Oczyszczanie wód śródlądowych i akwenów morskich z zanieczyszczeń substancjami chemicznymi i rakotwórczymi.
  • Wspieranie żywotnych potrzeb prowadzenia organizacji zarządzających obszarami chronionymi.

Wojna za naszą wschodnią granicą sprawiła, że z dnia na dzień nasz świat się zmienił. Choć obawiamy się o naszą przyszłość, nie możemy bezczynnie patrzeć na obecną sytuację naszych sąsiadów. W wojnie tracą wszyscy. Cierpią dzieci i dorośli, ludzie, zwierzęta i środowisko naturalne. Dlatego musimy ich wesprzeć w tej nierównej walce.

Naród ukraiński pokazał już całemu światu swoją niezłomność, swoją wolę walki. Polacy pokazali swoje wielkie serca. Jednak możemy zrobić jeszcze więcej.

Prosimy więc o połączenie wysiłków na rzecz ratowania środowiska naturalnego Ukrainy, w tym rezerwatów przyrody, które są nie tylko dziedzictwem ukraińskim, ale także dziedzictwem świata i wszystkich ludzi w nim żyjących.

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej utworzył specjalne konta bankowe pod które można bezpośrednio wpłacać pieniądze.

W tytule przelewu prosimy wpisać: „SOS DLA ŚRODOWISKA UKRAINY

Konto do wpłat w PLN:

64 2530 0008 2022 1072 2719 0001


Konto do wpłat w EUR:

37 2530 0008 2022 1072 2719 0002


Konto do wpłat w USD:

91 1870 1045 2078 1072 2719 0001


Konto do wpłat w GBP:

64 1870 1045 2078 1072 2719 0002


DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY PRZEJAW ŻYCZLIWOŚCI

Слава Україні!