GREEN ENERGY

Zielona energia, to coraz częściej słyszane określenia związane z ekologicznym podejściem krajów unijnych do oszczędzania energii.

Zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii stanowi coraz poważniejsze wyzwanie dla krajów, dla których zrównoważony rozwój oznacza lepsze wykorzystanie surowców energetycznych oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.

Wspieranie produkcji energii z odnawialnych źródeł stało się zatem ważnym i koniecznym zarazem celem polityki Unii Europejskiej. A regulacje unijne wymuszają wręcz zmianę polityki energetycznej w Polsce oraz zobowiązują nasz kraj do ograniczenia poziomu emisji dwutlenku węgla, przy zapewnieniu państwu bezpieczeństwa energetycznego.

Green ENERGY, to projekt promowania odnawialnych źródeł energii, platforma porozumienia i dialogu pomiędzy producentami, a władzą publiczną i społeczeństwem.

Poświęcony on jest tematyce rozwoju i racjonalnego wykorzystania OZE w Polsce.

W ramach projektu przewiduje się prowadzenie badań, dialog społeczny oraz konferencje i debaty publiczne na temat rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz obowiązującego w tych obszarach prawa.