OFERTA

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej kieruje swą ofertę do przedsiębiorstw, sektora publicznego i społeczeństwa obywatelskiego w następujących obszarach:

RAPORTY, ANALIZY, EKSPERTYZY

Przygotowujemy raporty, analizy, ekspertyzy dla przedsiębiorstw, sektora publicznego i społeczeństwa obywatelskiego w obszarach będących przedmiotem działalności Instytutu.

USŁUGI DORADCZE

Usługi doradcze świadczymy z zakresu obszarów będących przedmiotem działalności Instytutu.

STRATEGIE

Tworzymy strategie i plany komunikacyjne dla przedsiębiorstw i sektora publicznego oraz programy promujące wizerunek i budujące tożsamość ekologiczną.

PROJEKTY

Uczestniczymy i doradzamy w projektach innowacyjnych, naukowych i popularyzatorskich w zakresie rozwiązań proekologicznych dla sektora publicznego i prywatnego.

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia w obszarach ochrony środowiska, zmian klimatu i ekorozwoju.

SPEAKERS BUREAU

Prowadzimy Speakers Bureau – nasi eksperci biorą aktywny udział w konferencjach, wykładach, seminariach, spotkaniach biznesowych i innych uroczystościach.