OFERTA

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej kieruje swą ofertę do przedsiębiorstw, sektora publicznego i społeczeństwa obywatelskiego w następujących obszarach:

RAPORTY, ANALIZY, EKSPERTYZY

Przygotowujemy raporty, analizy, ekspertyzy dla przedsiębiorstw, sektora publicznego i społeczeństwa obywatelskiego w obszarach będących przedmiotem działalności Instytutu.

GREEN MARKETING

Tworzymy strategie i plany komunikacyjne oraz programy promujące wizerunek i budujące tożsamość ekologiczną.

Publikujemy artykuły sponsorowane.

PUBLIC AFFAIRS

Doradzamy w kwestiach dotyczących strategii i otoczenia operacyjnego oraz pracy na rzecz ochrony modeli inwestycyjnych i biznesowych przed legislacją, zakłóceniami regulacyjnymi i reputacyjnymi. Pomagamy w budowaniu pozytywnych relacji z decydentami, liderami opinii i administracją publiczną.

PROJEKTY

Uczestniczymy i doradzamy w projektach innowacyjnych, naukowych i popularyzatorskich w zakresie rozwiązań proekologicznych dla sektora publicznego i prywatnego.

SPEAKERS BUREAU

Prowadzimy Speakers Bureau – nasi eksperci biorą aktywny udział w konferencjach, wykładach, seminariach, spotkaniach biznesowych i innych uroczystościach.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY