GREEN CITIES

Gren Cities

To przestrzeń debaty na temat wyznań związanych z ekorozwojem ośrodków miejskich w Polsce.

Projekt prowadzony będzie z udziałem samorządów i ich interesariuszy.

Projekt, który pozwoli na transfer wiedzy z zakresu zarządzania miastami i przybliżenie decydentom eko-rozwiązań stosowanych przez metropolie w różnych częściach świata.

Stymuluje wymianę doświadczeń na temat green cities w Polsce oraz gromadzenie i dokumentowanie studiów przypadku o wdrożeniach sprzyjających bardziej efektywnemu postrzeganiu miasta, jako miejsca o zrównoważonym rozwoju.

Najważniejszym elementem projektu będzie coroczna sesja dialogu, która umożliwi samorządowcom spotkanie się we własnym gronie w grupach tematycznych oraz dyskusję z interesariuszami.

Podczas sesji nie przewiduje się paneli, ani wystąpień.

Osią spotkania będzie natomiast rozmowa i kontakt bezpośredni, a tematyczne sesje dialogu pozwolą wszystkim stronom poszerzyć perspektywę i pozyskać nową wiedzę w nieformalnej atmosferze.

Co roku Instytut przedstawi Ranking liderów polskich „GREEN CITIES”, nagradzając zarządzających, którzy okazali się najbardziej efektywni pod względem eko-przywództwa i wdrażania zielonych zmian w swych ośrodkach na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń.

Wierzymy, że dzięki realizacji projektu GREEN CITIES przyczynimy się do tego, aby polskie miasta były nie tylko mniej uciążliwymi dla środowiska, ale przede wszystkim zdrowszymi i bardziej przyjaznymi miejscami do życia dla ich mieszkańców.

W ramach projektu przewiduje się prowadzenie badań, dialogu społecznego oraz uczestnictwo w konferencjach i debatach publicznych na temat ekorozwoju miast polskich.

Poprzez realizację projektu Green Cities, chcemy przyczynić się do upowszechniania idei zielonych miast w naszym kraju.