GREEN AGRO

Główny nurt debaty na temat globalnego ocieplenia i działania indywidualne skupiają się na efektywności energetycznej, ograniczaniu emisji, rozwoju energetyki odnawialnej, innowacjach i nowinkach technologicznych.

O rolnictwie wspomina się zazwyczaj jedynie w kontekście konsekwencji ocieplenia klimatu.

Tj. suszy, pustynnienia obszarów rolniczych, katastrofalnych powodzi i spowodowanych przez te zjawiska niedobory żywności.

Tymczasem obecny globalny system produkcji i dystrybucji żywności jest według ostrożnych szacunków odpowiedzialny za mniej więcej połowę emisji gazów cieplarnianych.

Jego zmiana ma kluczowe znaczenie dla zahamowania, bądź złagodzenia globalnego ocieplenia oraz naszego przetrwania w warunkach ocieplającego się klimatu.

Jednym z elementów takiej zmiany jest przekonanie, iż kupując lokalne produkty ekologiczne nie tylko dbamy o swoje zdrowie, ale pomagamy również ratować świat przed katastrofą globalnego ocieplenia.

Projekt GREEN AGRO poświęcony jest zagadnieniom i promocji żywności ekologicznej oraz zielonego rolnictwa.

Przedmiotem badań ekspertów Instytutu będzie między innymi wpływ produkcji i dystrybucji żywności w Polsce na ocieplenie klimatu oraz środowisko naturalne, a także rozwój rynku żywności ekologicznej.

Ponadto eksperci Instytutu postarają się odpowiedzieć na szereg pytań z tych obszarów, między innymi:

1) co to jest żywność ekologiczna,

2) jakie cechy posiada żywność ekologiczna,

3) jakie wymagania stawia się produktom ekologicznym,

4) jakie podstawy prawne posiada żywność ekologiczna,

5) dlaczego żywność ekologiczna jest droższa od konwencjonalnej,

6) co to jest rolnictwo ekologiczne.

Ważnym elementem projektu będzie upowszechnianie wyników aktualnych opracowań i badań naukowych z zakresu rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej, a także praktycznych aspektów wdrażania przepisów prawnych.