WESPRZYJ NAS

Wszystkich, którzy identyfikują się z ochroną środowiska naturalnego i klimatu, a także naszą misją i celami prosimy o wsparcie.

Osoby wspierające Fundację mogą skorzystać z ulgi podatkowej i zmniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizn przekazanych na cele określone w art.4  ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom takim, jak:

Fundacja Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej

Darowizny przekazane na rzecz stowarzyszeń i fundacji podlegają odliczeniom podatkowym:

  • darowizny od osób fizycznych: zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art.26 ust.1 pkt.9) dotyczące odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej, niż 6% uzyskanego dochodu.
  • darowizny od osób prawnych: zapisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art.18ust.1pkt.1i7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego określają, iż od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej, niż 10% uzyskanego dochodu.

Wpłaty prosimy przekazywać przelewem na konto Fundacji Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej:

BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/Poznań

71 1600 1462 1838 4890 4000 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na cele statutowe”


WDZIĘCZNI JESTEŚMY ZA KAŻDY PRZEJAW ŻYCZLIWOŚCI