WOLONTARIAT

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej z myślą o wolontariuszach

Zadaniem Instytutu Rozwoju Myśli Ekologicznej prócz szeroko pojętych działań ekologicznych i edukacyjnych mających na celu ochronę środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój, jest również szerzenie wiedzy wśród aktywnych społecznie osób, które utożsamiają się  z misją Fundacji. Z myślą o tych wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do Fundacji, oferujemy możliwość odbycia wolontariatu.

Cechuje Cię determinacja i sumienność? Jesteś zdecydowana/y, ciekawa/y świata i pragniesz zdobyć cenne doświadczenie? Wyróżniasz się kreatywnością, otwartością i chęcią nauki?

Aplikuj i dołącz do naszego Zespołu.

Korzyści płynące z wolontariatu:

– porozumienie wolontariackie,
– szkolenie wstępne uzupełniające niezbędną wiedzę i umiejętności,
– wsparcie merytoryczne i organizacyjne opiekuna wolontariatu,
– referencje/zaświadczenie potwierdzające współpracę z uwzględnieniem realizowanych działań,
– możliwość kontynuacji współpracy w ramach projektów, przedsięwzięć realizowanych przez Fundację (perspektywa propozycji zatrudnienia),
– możliwość odbycia praktyk studenckich.

Zapisz się i zostań Wolontariuszem

Wystarczy wysłać do nas wiadomość email:biuro@irme.pl z dopiskiem „wolontariat”