WOLONTARIAT

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej z myślą o wolontariuszach

Zadaniem Instytutu Rozwoju Myśli Ekologicznej prócz szeroko pojętych działań ekologicznych i edukacyjnych mających na celu ochronę środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój, jest również szerzenie wiedzy wśród aktywnych społecznie osób, które utożsamiają się  z misją Fundacji. Z myślą o tych wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do Fundacji, oferujemy możliwość odbycia wolontariatu.

Cechuje Cię determinacja i sumienność? Jesteś zdecydowana/y, ciekawa/y świata i pragniesz zdobyć cenne doświadczenie? Wyróżniasz się kreatywnością, otwartością i chęcią nauki?

Aplikuj i dołącz do naszego Zespołu.

Korzyści płynące z wolontariatu:

  • porozumienie wolontariackie,
  • szkolenie wstępne uzupełniające niezbędną wiedzę i umiejętności,
  • wsparcie merytoryczne i organizacyjne opiekuna wolontariatu,
  • referencje/zaświadczenie potwierdzające współpracę z uwzględnieniem realizowanych działań,
  • możliwość kontynuacji współpracy w ramach projektów, przedsięwzięć realizowanych przez Fundację (perspektywa propozycji zatrudnienia),
  • możliwość odbycia praktyk studenckich.

Zapisz się i zostań Wolontariuszem

Wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail: biuro@irme.pl z dopiskiem „wolontariat”

Wolontariat