GREEN BUILDING

Zielone budownictwo

Zielone budownictwo to już nie tylko moda, ale w niektórych krajach również konieczność.

W naszym rodzimym budownictwie od kilku lat obserwuje się ekotrendy.

Nie stawiamy już tylko na lokalizację, ciekawy projekt, jakość wybudowanego obiektu, ale wybieramy też coraz częściej rozwiązania tupu „Green Building”.

Dzisiaj coraz częściej słyszy się o tej koncepcji w odniesieniu do budynków zaprojektowanych i wybudowanych w sposób efektywny i z poszanowaniem środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia jego mieszkańców.

Takie tematy jak ochrona środowiska naturalnego, zmiany klimatu, kurczenie się zasobów nieodnawialnych i zapotrzebowanie na energię, stały się głównymi tematami zarówno w skali międzynarodowej, jak i w życiu codziennym ludzi, którzy coraz bardziej doceniają miejsce pracy i zamieszkania będące wzorem rozwiązań proekologicznych, komfortu i energooszczędności.

W celu zapewnienia najwyższej ekologicznej jakości budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych, a co za tym idzie zapewnienia zdrowia ich użytkowników Instytut Rozwoju myśli Ekologicznej podejmuje projekt o nazwie „GREEN BUILDING”. Projekt poświęcony jest promowaniu i problematyce rozwoju budownictwa ekologicznego.

CELE PROJEKTU

1) promowanie budownictwa ekologicznego i zwiększanie jego roli, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne,

2) wzrost zainteresowania ekobudownictwem oraz wykreowanie popytu i mody na zielone budownictwo,

3) propagowanie szerokiego zastosowania drewna i promowanie jego nieograniczonych możliwości,przy zachowaniu zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi,

4) propagowanie technologii i rozwiązań energooszczędnych w budownictwie, w tym wzrost efektywności energetycznej,

5) zachęcanie do dialogu i wymiany doświadczeń uczestników polskiego rynku budowlanego w zakresie energooszczędnych rozwiązań i korzyści z ich stosowania.

W ramach projektu przewiduje się prowadzenie badań, dialog społeczny oraz uczestnictwo w konferencjach i debatach publicznych na temat rozwoju budownictwa ekologicznego w Polsce i większym wykorzystaniu drewna w budownictwie oraz innych gałęziach gospodarki.