STREFA MYŚLI

Przestrzeń dialogu i nowych idei

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej opracowuje nowe eko-idee, rekomendacje i propozycje rozwiązań dla sfery biznesu oraz administracji publicznej wszystkich szczebli poprzez łączenie w swej „strefie myśli” potencjału ekspertów i praktyków z badanych obszarów.

Tworzenie i zarządzanie „strefą myśli”, to najważniejszy i stały element pracy Instytutu.

Jest on bowiem podstawą wszystkich podejmowanych przez ośrodek projektów, zwłaszcza wówczas, gdy potrzebne jest spojrzenie interdyscyplinarne i systemowe.

Wszystkie przedsięwzięcia realizujemy w formule programów strategicznych i projektów partnerskich.

Do udziału w pracach Instytutu zapraszani są polscy i międzynarodowi eksperci z różnych dziedzin w zależności od poruszanych tematów i zagadnień związanych z obszarem ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Instytut Rozwoju Myśli Ekologicznej tworzy przestrzeń do dyskusji i wypracowywania nowych ekoidei między sferami biznesu, administracji centralnej i samorządowej, nauki, przedsiębiorczości, innowacyjności i społeczeństwa obywatelskiego.

Instytut korzysta w swej pracy z narzędzi analitycznych i syntetycznych, technik pracy nad ideami, technik komunikacji i dialogu, a także metod tworzenia innowacji myślowych.

Do współpracy zapraszamy wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów reprezentujących różne środowiska i poglądy.