EkologiaKlimatNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Zanieczyszczenie chemiczne przekroczyło bezpieczną granicę dla ludzkości

Nowe badania pokazują, że gwałtownie rosnący koktajl syntetycznych chemikaliów zalewających środowisko przekroczył już bezpieczną granicę dla ludzkości.

Międzynarodowy zespół naukowców ocenił, w jaki sposób setki tysięcy substancji chemicznych wytwarzanych w wyniku działalności człowieka wpływają na stabilność globalnych ekosystemów. Mówią, że przekroczyliśmy teraz planetarną granicę zanieczyszczeń środowiska.

„Tempo, w jakim społeczeństwa produkują i uwalniają do środowiska nowe chemikalia i inne nowatorskie byty, nie jest zgodne z pozostawaniem w bezpiecznej przestrzeni operacyjnej dla ludzkości” – mówi współautor Linn Persson ze Sztokholmskiego Instytutu Środowiska.

Czym są „granice planetarne”?

Ziemia pozostaje niezwykle stabilna od zarania cywilizacji 10 000 lat temu. W 2009 roku eksperci wyznaczyli dziewięć granic, które utrzymują nas w granicach tego stanu ustalonego. Obejmują one emisje gazów cieplarnianych, lasy, bioróżnorodność, słodką wodę i warstwę ozonową.

Chociaż oszacowaliśmy już limity globalnego ocieplenia lub poziomów CO2, naukowcy nie zajmowali się zanieczyszczeniem chemicznym. Szeroka gama różnych źródeł zanieczyszczeń sprawia, że do tej pory eksperci nie byli w stanie wyciągnąć wniosków co do stanu tej konkretnej granicy.

Podobno na światowym rynku istnieje około 350 000 różnych rodzajów produkowanych chemikaliów – lub „nowych jednostek”, jak są one znane. Zawierają:

  • Pestycydy
  • Chemię przemysłową
  • Antybiotyki
  • Plastiki

Powstają one w wyniku działalności człowieka o nieznanym wpływie na ekosystemy Ziemi.

Tempo, w jakim te zanieczyszczenia pojawiają się w środowisku, znacznie przekracza możliwości rządów w zakresie oceny globalnych i regionalnych zagrożeń, nie mówiąc już o kontrolowaniu wszelkich potencjalnych problemów. Bethanie Carney Almroth Współautor, Uniwersytet w Göteborgu.

Naukowcy twierdzą, że przekroczyliśmy już cztery inne granice planety – globalne ogrzewanie, niszczenie dzikich siedlisk, utratę bioróżnorodności oraz zanieczyszczenie azotem i fosforem. To badanie dodaje teraz do tej listy zanieczyszczenia chemiczne.

Tworzywa sztuczne mają „niszczący” wpływ na zdrowie planety

Całkowita masa plastiku znalezionego na planecie jest teraz dwukrotnie większa niż wszystkich żywych istot, a ten rodzaj zanieczyszczenia jest szczególnie niepokojący. Przewiduje się, że produkcja tej wszechobecnej formy odpadów wzrośnie, pomimo wysiłków podejmowanych w wielu krajach w celu ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych.

Almroth dodaje, że zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi może wpływać również na inne ważne granice planety, w tym zmiany klimatyczne poprzez wykorzystanie paliw kopalnych, dostępność czystej wody, a nawet odporność na antybiotyki.

„Tworzywa sztuczne pomogły rozwiązać niektóre problemy środowiskowe ze względu na ich niewielką wagę i trwałość, ale nadużywanie i niewłaściwe użycie mają niszczący wpływ na zdrowie planety”.

Ostatnie badania wykazały, że to obfite zanieczyszczenie może już stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia i delikatnej równowagi, która utrzymuje stabilność naszych ekosystemów.

Pomimo wielu nakładających się na siebie kwestii eksperci zwrócili uwagę, że w Deklaracji Glasgow podczas COP26 nie było wzmianki o plastiku.

Co można zrobić, aby sprowadzić nas z powrotem do granic?

Możliwe jest sprowadzenie zanieczyszczenia chemicznego z powrotem do granic planety, mówi Persson w rozmowie z Euronews Green, ale jest to trudne z dwóch powodów.

„Jedna z wielu substancji, które uwolniliśmy i które nadal stosujemy i uwalniamy, jest bardzo trwałych i pozostanie w środowisku przez wiele lat” – wyjaśnia.

„Po drugie, obecna prędkość, z jaką wynajdujemy nowe substancje oraz stały wzrost ilości produkowanych i używanych, są ściśle powiązane z ogólnymi trendami w światowej produkcji i konsumpcji i dlatego nie można ich ograniczyć za pomocą kilku pojedynczych środków”.

Wiele substancji, które uwolniliśmy i nadal stosujemy i uwalniamy, jest bardzo trwałych i pozostanie w środowisku przez wiele lat. Linn Persson Współautor, Sztokholmski Instytut Środowiska

Autorzy raportu proponują szereg działań mających na celu ograniczenie produkcji i uwalniania tych zanieczyszczeń – aby przywrócić nam bezpieczne granice dla ludzkości. Obejmują one większą cykliczność w łańcuchach dostaw produktów, a także zapobiegawcze i zapobiegawcze podejście „oparte na zagrożeniach” w celu rozwiązania problemu. Persson zwraca również uwagę, że w przeszłości proponowano nakładki na produkcję plastiku – „sugerujemy, że coś podobnego może być potrzebne wszystkim nowatorskim podmiotom”.

###

irme.pl

Źródło: GREEN NEWS