GREEN MARKETING

Green Marketing

Green marketing często zwany również eco marketingiem, to odpowiedź na to co dzieje się w naszym świecie, ewolucja działań komunikacyjnych, promocyjnych skupiających się na zupełnie innych aspektach.

Green marketing to rodzaj działań naszego Instytutu, których głównym celem jest zwrócenie uwagi na to co ważne, działań uwzględniających ochronę środowiska naturalnego i klimatu.

Oczywiście może on przyjmować różne formy, dotyczyć zarówno działań proekologicznych, jak i tych związanych z tworzeniem biznesu zrównoważonego, odpowiedzialnego społecznie.

Podejmowane w tym zakresie inicjatywy mają sprzyjać budowaniu pozytywnego wizerunku firm i wpływać na postrzeganie marki przez pryzmat ekologii.

Bardzo istotną jest tu kwestia komunikacji, na którą zwracamy uwagę od samego początku współpracy.

Zwrócenie się w kierunku właściwej komunikacji oznacza dla firm wdrażanie i optymalizowanie wszelkich procesów, zmianę postrzegania organizacji przez środowisko zewnętrzne i wewnętrzne, ale też przede wszystkim kreowanie pozytywnego wizerunku.