Klimat

Nowy raport pokazuje, że kryzys klimatyczny przyczynił się do najbardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych w ciągu ostatnich kilku lat

Kryzys klimatyczny przyczynił się do ekstremalnych zjawisk pogodowych, które rozpętały się na całym świecie, powodując rekordowe upały, fale upałów, przedłużające się susze, nieustanne deszcze i trudne warunki pogodowe.

Zmiany klimatyczne spowodowane przez człowieka są głównym przedmiotem troski badaczy i naukowców ze względu na ich wpływ na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Wiele z ekstremalnych zdarzeń spowodowało katastrofalne następstwa lub rozległe szkody.

W Stanach Zjednoczonych niedawny raport NOAA i CNN wykazał, że Stany Zjednoczone ucierpiały z powodu poważnych lub ekstremalnych klęsk żywiołowych, które zostały spotęgowane przez zmiany klimatyczne.

Ponadto w raporcie wyrażono obawy dotyczące wpływu na życie ludzi, różnorodność biologiczną i gospodarkę.

Na podstawie danych z r. 2022 ekstremalne katastrofy pogodowe w Stanach Zjednoczonych kosztowały około 165 miliardów dolarów szkód.

W ciągu ostatnich siedmiu lat CNN donosiło, że odszkodowanie sięgnęło 1 biliona dolarów. Ponadto wiele rodzin zostało wysiedlonych lub przeniesionych.

Tymczasem poprzedni raport The Guardian ujawnił, że kraje europejskie odnotowały najcieplejszy początek roku.

W raporcie napisano, że Holandia, Polska, Łotwa, Białoruś, Czechy, Litwa i Dania miały najcieplejszy styczeń r. 2023.

Ciepłe warunki w Europie wymusiły zamknięcie ośrodków narciarskich z powodu chwilowego braku śniegu.

Kryzys klimatyczny

Klimatolog z NOAA, Stephanie Hering, wyjaśniła alarmujące tempo ekstremalnych zjawisk naturalnych, zwłaszcza ekstremalnych upałów.

Według The Guardian analiza przeprowadzona w roku 2021 i 2022 wykazała, że globalne ocieplenie odegrało kluczową rolę w ekstremalnych zdarzeniach, które miały miejsce.

Doniesienia prasowe w Stanach Zjednoczonych odnotowały przedłużającą się suszę w Kalifornii.

Ponadto AccuWeather poinformował, że region doświadczył dwóch tygodni nieustających burz, które powodowały ulewne deszcze i niszczycielskie wiatry.

Jednak BBC wyjaśniło, że burze w Kalifornii mogą przynieść jedynie krótkotrwałą ulgę, zauważając, że suszy można zaradzić przez lata surowej deszczowej pogody.

Kryzys klimatyczny pogłębia problem suszy w Nevadzie i Kalifornii.

Tymczasem w raporcie dodano, że Wielka Brytania cierpi z powodu nadmiernych lub ekstremalnych opadów deszczu z powodu problemu globalnego ocieplenia.

W Chinach w lutym r. 2021 spowodowane przez człowieka zmiany klimatu pogorszyły upały.

Ponadto głównym winowajcą są spowodowane przez człowieka zmiany klimatu, które wpływają na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Korzystając z zaawansowanej technologii, w raporcie zauważono, że naukowcy i eksperci mogą wskazać wpływ zmiany klimatu na katastrofy.

W tym roku oczekuje się, że na całym świecie mogą wystąpić bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe. W związku z tym zaangażowanie krajów i zainteresowanych stron ma kluczowe znaczenie dla łagodzenia skutków zmiany klimatu.

Gotowość na katastrofy

Współpraca na rzecz ograniczenia globalnych emisji gazów cieplarnianych ma kluczowe znaczenie, ponieważ eksperci wyjaśnili, że zmiany klimatu wywołane przez człowieka odgrywają kluczową rolę w klęskach żywiołowych.

Biedniejsze kraje byłyby bardziej narażone na zagrożenie zmianą klimatu i klęskami żywiołowymi.

Mogą ucierpieć najbardziej, ponieważ brakuje im ważnych technologii zapewniających gotowość na wypadek katastrofy. Koszt ekstremalnych zjawisk pogodowych może mieć wpływ na życie, gospodarkę i nieruchomości.

Korzystanie z modeli klimatycznych, konserwacja i ochrona drzew i oceanów na świecie jest niezbędna do złagodzenia najgorszego wpływu zmiany klimatu i globalnego ocieplenia.


Opracowanie: irme.pl