EkologiaKlimatPrzemysłŚrodowisko

Nowy raport Europejskiej Agencji Środowiska nie pozostawia złudzeń. Zanieczyszczenie środowiska wpływa na problemy zdrowotne i środowiskowe oraz prowadzi do znacznych kosztów

Koszta zdrowotne i środowiskowe są duże

Raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pt: „Obliczanie kosztów zanieczyszczeń przemysłowych” szacuje szkody spowodowane przez sektor przemysłowy w Europie na podstawie danych dotyczących emisji z Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR).

Analiza jest częścią bieżących działań EEA mających na celu ocenę wpływu zanieczyszczenia powietrza w Europie i pokazuje, że pomimo znacznego postępu w ograniczaniu wpływu na środowisko i klimat koszty społeczne przemysłowego zanieczyszczenia powietrza pozostają wysokie.

W sumie szacuje się, że zanieczyszczenie powietrza i gazy cieplarniane emitowane z dużych zakładów przemysłowych w Europie kosztowały społeczeństwo od 277 do 433 mld euro. Odpowiada to około 2-3% PKB UE i jest wyższe niż całkowity wynik gospodarczy wielu poszczególnych państw członkowskich w tym roku, zauważa raport EEA.

Ponadto z raportu EEA wynika, że stosunkowo niewielka liczba obiektów nadal odpowiada za większość skwantyfikowanych kosztów zewnętrznych. Tylko 211 obiektów (z 11 655 obiektów zgłaszających emisje zanieczyszczeń uwzględnionych w europejskim PRTR w 2017 r.) spowodowało 50% łącznych kosztów szkód związanych z głównymi zanieczyszczeniami powietrza i gazami cieplarnianymi.

Elektrownie cieplne – w większości zasilane węglem – powodują największe szkody dla zdrowia ludzi i środowiska: 24 z 30 najbardziej zanieczyszczających obiektów to elektrownie cieplne.

Analiza opiera się na raporcie technicznym Europejskiego Centrum Tematycznego EEA ds. Zanieczyszczenia Powietrza, Transportu, Hałasu i Zanieczyszczeń Przemysłowych (ETC/ATNI), przy użyciu standardowej metodologii, opartej na tzw. Impact Pathway Approach. Podejście uwzględnia ilości i rozprzestrzenianie się różnych zanieczyszczeń z ich źródeł przemysłowych, wpływ na zdrowie ludzi, ekosystemy, klimat i rolnictwo, a także związane z nimi koszty pieniężne.

Europejski Zielony Ład i ambicje dotyczące zerowego zanieczyszczenia stwarzają ważną szansę na zmiany.

Przemysł europejski ma do odegrania ważną rolę w tej zmianie, wzmacniając przyszłą pozycję Europy jako lidera w „zielonym” przemyśle, stwierdzają eksperci w raporcie Europejskiej Agencji Środowiska.

Ze szczegółami raportu „Obliczanie kosztów zanieczyszczeń przemysłowych” można zapoznać się TUTAJ

###

irme.pl

Źródło: European Environment Agency