Ekologia

Z badań wynika, że amerykańskie tworzywa sztuczne prześcigną emisje gazów cieplarnianych z węgla do roku 2030

Shutterstock

Amerykański przemysł tworzyw sztucznych, określany przez ekspertów mianem „nowego węgla”, uwalnia co najmniej 232 mln ton gazu rocznie

Według nowego raportu, przemysł tworzyw sztucznych w Stanach Zjednoczonych jest na dobrej drodze, aby do końca dekady uwolnić więcej emisji gazów cieplarnianych, niż elektrownie węglowe.

Raport opracowany przez projekt Beyond Plastics Bennington College wykazał, że amerykański przemysł tworzyw sztucznych uwalnia co najmniej 232 mln ton gazów cieplarnianych rocznie, co odpowiada 116 średniej wielkości elektrowniom węglowym.

„Tworzywa sztuczne to nowy węgiel i jest to poważny problem sprawiedliwości środowiskowej… Skutki zdrowotne emisji są nieproporcjonalnie ponoszone przez społeczności o niskich dochodach i społeczności kolorowe” – powiedziała Judith Enck, prezes Beyond Plastics i była regionalna Agencja Ochrony Środowiska ( EPA) administrator za prezydenta Obamy.

###

IRME