GospodarkaPrzemysł

Klastry, jako źródło innowacyjnej gospodarki

Klastry, będące skupiskami wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców i jednostek naukowych, odgrywają coraz bardziej istotną rolę w rozwoju gospodarczym. Klastry dają szereg korzyści nie tylko podmiotom w nich funkcjonującym, ale także dla ich otoczenia gospodarczego, czy całych regionów….