EkologiaNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich

Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich

Dzień 11 grudnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Terenów Górskich (ang. International Mountain Day); patronat nad jego obchodami objęła Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Po raz pierwszy święto obchodzono w 2003 roku; natomiast cały poprzedni rok Zgromadzenie ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Terenów Górskich.

Celem, jaki przyświecał Zgromadzeniu podczas powoływanie tego święta, było zwrócenie uwagi świata na znaczenie terenów górskich (zajmują one 27 procent powierzchni lądów a zamieszkuje je około 750 mln ludzi) oraz na ich problemy – większe niż przeciętnie koszty zaopatrzenia i usług, infrastruktury, transportu i energii.

Celem obchodów jest zwrócenie uwagi m.in. na zwiększone koszty zaopatrzenia i usług na terenach górskich, koszty infrastruktury oraz transportu i energii.

To również okazja do zwiększenia świadomości o ochronie i znaczeniu gór oraz lasów górskich.

Corocznie w ramach obchodów tego święta są organizowane akcje promujące kulturę oraz produkty wywodzące się z terenów górskich.

W ramach obchodów organizowane są także akcje promujące kulturę oraz produkty wywodzące się z terenów górskich.

Turystyka górska to 15-20% całej światowej turystyki, a w niektórych regionach górskich liczby te rosną.

Turystyka i rekreacja mogą wnieść znaczny i pozytywny wkład w życie i rozwój lokalnej społeczności.

Czy wiesz, że 1/10 występujących na Ziemi gatunków żyje w górach? 

Góry są również bardzo ważne dla ludzi.

Są także istotnym źródłem świeżej i nie zanieczyszczonej wody, ale również innych zasobów, takich jak drewna z górskich lasów, lekarstw z górskich ziół, materiałów z występujących w górach złóż pierwiastków i skał.

Tereny górskie są więc ważne dla wszystkich form życia na naszej planecie.

Obszary górskie zamieszkiwane są przez 10% światowej populacji oraz obejmują wiele zasobów naturalnych.

Życie ponad 3 mln ludzi zależy od zasobów terenów górskich, głównie od wody pitnej, która jest niezbędna do prowadzenia gospodarstw rolnych, produkcji elektryczności oraz w zachowaniu równowagi gospodarczej.

Blisko miliard ludzi mieszka na obszarach górskich, a ponad połowa populacji ludzkiej zależy od gór w kwestii wody, pożywienia i czystej energii.

Jednak góry zagrożone są zmianami klimatu, degradacją ziemi, nadmierną eksploatacją i klęskami żywiołowymi, co może mieć potencjalnie daleko idące i niszczycielskie konsekwencje, zarówno dla społeczności górskich, jak i reszty świata.

Góry zajmują około 22% powierzchni ziemi.

Góry zapewniają 60-80% światowej, słodkiej wody, bez której zrównoważony rozwój, którego celem jest wyeliminowanie ubóstwa i głodu, nie byłby możliwy.

W górach znajduje się 25% różnorodności biologicznej ziemi i 28% lasów na ziemi.

Ponadto 6 z 20 najważniejszych roślin spożywczych pochodzi z gór, a są to ziemniaki, kukurydza, jęczmień, sorgo, jabłka, pomidory.

Poprzez globalna kampanię, strategię mediów społecznościowych i wydarzenia na całym świecie, Międzynarodowy Dzień Gór jest więc okazją, aby powiedzieć całemu światu, że obecne zaniedbanie gór i ludów górskich musi się skończyć.