CzłowiekEkologiaŚrodowisko

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa (ang. International Day for the Abolition of Slavery) obchodzony jest corocznie 2 grudnia, w rocznicę uchwalenia w 1949 roku Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji.

To wydarzenie upamiętnia rocznicę uchwalenie Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji 2 grudnia 1949 roku.

Celem ustanowienia dnia jest wyeliminowanie współczesnych form niewolnictwa, takich jak handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne, niewolniczej pracy dzieci i zmuszaniu dzieci do udziału w konfliktach zbrojnych oraz przymusowych małżeństw.

Niewolnictwo, to nie tylko czarnoskórzy z kajdanami na nogach, przeciwnie – w XXI wieku miliony ludzi nadal wiodą życie współczesnych niewolników, stają się ofiarami odrażających praktyk, takich jak handel ludźmi, praca przymusowa czy wymuszona prostytucja.

Niezliczone dzieci są zmuszane do bycia żołnierzami, żywymi pułapkami, bądź zmuszane są do pracy w przedsiębiorstwach wyzyskujących robotników lub są sprzedawane przez zdesperowane rodziny, głodujące!

Kobiety są traktowane rzeczowo i zmusza się je do prostytucji.

Całe gospodarstwa domowe, a nawet całe wioski pracują w niewoli, by spłacić niespłacalne długi.

Szacuje się, że obecnie ponad 20 milionów kobiet, mężczyzn i dzieci na całym świecie to ofiary współczesnego niewolnictwa.

Celem ustanowienia dnia jest wyeliminowanie współczesnych form niewolnictwa, takich jak handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne, niewolniczej pracy dzieci i zmuszaniu dzieci do udziału w konfliktach zbrojnych oraz przymusowych małżeństw.

Nam, mieszkającym i żyjącym w bezpiecznym kraju nie mieści się w głowach, że w wielu przypadkach takie praktyki są usankcjonowane, wspierane bądź ignorowane przez tych, którzy mają władzę i ponoszą odpowiedzialność za takie sytuacje.

Każdy człowiek posiada prawo do wolności. Wszyscy chcemy sami dokonywać wyborów, podejmować decyzje, bez strachu i lęku wyrażać swoje opinie.

Mimo ciągłego rozwoju i postępu człowieka, bardzo często ucisk przybiera formę handlu człowiekiem – tutaj niechlubny prym wiedzie Afryka.

Chodzi również o ucisk związany z ograniczaniem czyjejś wolności, czyli zastraszanie, zniewalanie ludzi.

Niewolnictwo, wyzysk, mobbing – te zachowania nie są akceptowane społecznie.

Jeśli więc jesteśmy świadkami ucisku wobec innych ludzi, naszym obowiązkiem jest zareagować, chociażby uświadamiając osobę, która szantażuje i straszy innych, że grozi jej za to odpowiedzialność karna.

Zastraszaniu ulegają zazwyczaj osoby, które nie potrafią się przeciwstawić swojemu pracodawcy, które boją się wyrazić swoje zdanie.

Należy jednak pamiętać, że każdy, kto stosuje wobec nas groźby, z punktu widzenia prawa podlega on karze.

Szacuje się, że obecnie ponad 20 milionów kobiet, mężczyzn i dzieci na całym świecie to ofiary współczesnego niewolnictwa.

Dzień po raz pierwszy obchodzony w roku 1986.