EkologiaNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych

6 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych.

Dzień ten został ogłoszony świętem przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w r. 2001.

Ma ono zwrócić uwagę na to, że przyroda zawsze pada ofiarą konfliktów i wojen, odbudowa zniszczonych zasobów często trwa jeszcze przez wiele lat po ustaniu działań wojennych.

Natomiast za cel postawiono sobie zwrócenie uwagi społeczeństwa na to, że środowisko przyrodnicze jest niezawinioną i bezwiedną ofiarą wojen i konfliktów zbrojnych.

Zasoby naturalne są często niszczone i skażone na długie lata, również po ustaniu działań wojennych.

Niekiedy to właśnie surowce stają się wręcz przyczyną konfliktów.

Tak naprawdę rewolucja przemysłowa i I wojna światowa zapoczątkowała proces dewastacji środowiska na ogromną skalę podczas działań zbrojnych.

Kolejną przyrodniczą katastrofą nowożytnych czasów okazały się bombardowania Hiroszimy i Nagasaki, kiedy ziemia została skażona radioaktywnymi izotopami.

W morzach, min. w Morzu Barentsa i Karskim do dziś jeszcze zalegają nuklearne odpady.

W Kongu wykarczowano połacie lasów pod obozowiska dla powojennych uchodźców.

W Programie Środowiskowym ONZ znalazły się rezolucje z roku 2016 i 2017, w ramach których opracowano plany monitorowania zniszczeń i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego na terenach powojennych do roku 2030.

W celu ochrony zdewastowanego środowiska agenda podjęła współpracę z licznymi rządami i biznesowymi podmiotami.

Nigdy więcej wojny…