EkologiaNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Niedobór wody – jedno z największych wyzwań naszych czasów

Niedobór wody

Jeśli nie zmienimy teraz naszych nawyków, globalne zapotrzebowanie na wodę może wzrosnąć o 50% do roku 2030.

Woda jest niezbędna do produkcji rolnej i bezpieczeństwa żywnościowego.

Jest siłą napędową ekosystemów, w tym lasów, jezior i terenów podmokłych, od których zależy nasze obecne i przyszłe bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe.

Jednak nasze zasoby słodkiej wody kurczą się w zastraszającym tempie.

Rosnący niedobór wody jest obecnie jednym z głównych wyzwań dla zrównoważonego rozwoju.

Wyzwanie to stanie się bardziej naglące wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie, wzrostem poziomu życia, zmianą diety i nasileniem się skutków zmian klimatycznych.

„Woda, którą zjadamy” każdego dnia wraz z pożywieniem, to znacznie więcej niż to, co pijemy.

Czy wiesz, że w zależności od diety potrzebujemy od 2 000 do 5 000 litrów wody do wyprodukowania pokarmu spożywanego codziennie przez jedną osobę?

Dowody wskazują, że do r. 2025, dwie trzecie światowej populacji może żyć w krajach dotkniętych deficytem wody, jeśli obecne wzorce konsumpcji będą się utrzymywać.

Oto tylko cztery obszary, w których możemy pracować, aby oszczędzać ten cenny zasób:

I. Rolnictwo

Rolnictwo jest zarówno główną przyczyną, jak i ofiarą niedoboru wody.

Rolnictwo odpowiada za prawie 70% całego poboru wody i do 95% w niektórych krajach rozwijających się.

Z biegiem czasu będziemy musieli mądrzej wykorzystywać nasze zasoby naturalne, a jeśli chodzi o wodę, nie ma tu wyjątku.

Na przykład wybór uprawy ma duży wpływ na ilość potrzebnej wody.

Czy wiesz, że rośliny strączkowe mają niewielki ślad wodny, co oznacza, że do wyprodukowania 1 kg soczewicy potrzebujemy tylko 1 250 litrów wody?

Porównaj to z 13 000 litrów wody, których potrzebujemy do wyprodukowania 1 kg wołowiny!

Transformacja rolnictwa i naszego systemu żywnościowego ma kluczowe znaczenie dla ochrony naszych zasobów naturalnych w ciągle zmieniającym się klimacie.

II. Zmiany klimatyczne

Oczekuje się, że niedobór wody będzie się nasilał w wyniku zmian klimatycznych.

Przewiduje się, że spowoduje wzrost temperatur na całym świecie.

Coraz częstsze i dotkliwe susze mają wpływ na produkcję rolną, a rosnące temperatury przekładają się na zwiększone zapotrzebowanie upraw na wodę.

Oprócz poprawy efektywności wykorzystania wody i produktywności rolnictwa, musimy podjąć działania na rzecz gromadzenia i ponownego wykorzystania naszych zasobów słodkiej wody oraz zwiększenia bezpieczeństwa wykorzystania ścieków.

Takie postępowanie nie zapobiegnie wystąpieniu suszy, ale może pomóc w zapobieganiu skutkom suszy, które powodują głód i zakłócenia społeczno-gospodarcze.

III. Straty i marnotrawstwo żywności

Marnowana żywność to marnowana woda!

Kiedy marnujemy żywność, marnujemy również zasoby potrzebne do jej produkcji.

Każdego roku jedna trzecia całej produkowanej żywności jest tracona lub marnowana – co przekłada się na ilość zmarnowanej wody, która jest około trzykrotnie większa niż w Jeziorze Genewskim.

Wszyscy możemy dokonać niewielkich zmian w naszym codziennym życiu, aby ograniczyć marnowanie żywności, od wykorzystania resztek po zakupy tylko na to, czego potrzebujemy.


Do wyprodukowania jednego jabłka potrzeba 70 litrów wody!

IV. Systemy żywnościowe

Woda jest często nieefektywnie wykorzystywana w łańcuchu wartości żywności.

Ponadto kluczowe decyzje, takie jak wybór lokalizacji, technologia i dostawcy, są często podejmowane bez uwzględnienia wpływu na zasoby wodne, zwłaszcza gdy woda nie jest czynnikiem ograniczającym ani pod względem ilości, ani ceny.

Nie zapominajmy: kiedy wyrzucamy żywność, marnujemy również zasoby potrzebne do jej produkcji.

FAO współpracuje z krajami, aby zapewnić bardziej wydajne, produktywne, sprawiedliwe i przyjazne dla środowiska wykorzystanie wody w rolnictwie.

Obejmuje to produkcję większej ilości żywności przy mniejszym zużyciu wody, budowanie odporności społeczności rolniczych na radzenie sobie z powodziami, suszami i ciągle zmieniającym się klimatem oraz stosowanie technologii czystej wody, które chronią środowisko.

Kwestia niedoboru wody jest istotą zrównoważonego rozwoju.

Sprowadza się to do tego, że po prostu nie możemy uprawiać żywności, której potrzebujemy, jeśli nie mamy wystarczającej ilości wody!

Musimy zatem zmienić nasze przyzwyczajenia i działać już teraz, aby chronić ten cenny zasób., bowiem jutro może okazać się, że jest za późno.

Na podstawie: FAO