EdukacjaEkologiaGospodarkaPrzemysłŚrodowisko

OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO

OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO

Tytuł: Opakowania a środowisko
Podtytuł: Wymagania, standardy, projektowanie, znakowanie
Autor: Żakowska Hanna
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN: 9788301194819
Języki: polski
Rok wydania: 2020
Ilość stron: 267
Format: 16.5×23.5
Oprawa: Miękka
Waga: 0.44 kg

Opis

Autorka podjęła się kompleksowej analizy i opisania problemu wzajemnych związków opakowań i środowiska.

Zaprezentowane podejście do powiązanych obszarów badań i doskonalenia opakowań wpisuje się w nowoczesny nurt badawczy zgodny z wytycznymi społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Z rec. prof. dr hab. Małgorzaty Lisińskiej-Kuśnierz Przekonanie, że opakowania wpływają na stan środowiska tylko w ostatnim etapie cyklu życia na szczęście odeszło do lamusa.

Obowiązująca obecnie w Europie ogólna strategia postępowania zakłada, że w pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów oraz minimalizować ich ilość.

W odniesieniu do metod postępowania z już wytworzonymi odpadami preferowany jest recykling, potem odzysk energii, a na końcu dla odpadów, których nie da się wykorzystać przemysłowo ? unieszkodliwianie np. przez deponowanie na składowiskach.

Niniejsza książka podejmuje szereg aktualnych tematów związanych z coraz istotniejszym zagadnieniem ekologii opakowań w całym cyklu ich życia.

W szczególności uwzględnia: ? terminologię dotyczącą ochrony środowiska w ujęciu regulacji prawnych i normatywnych UE, ? zrównoważony rozwój w odniesieniu do opakowań, ? praktyczne przykłady oceny cyklu życia (LCA) dla wybranych grup opakowań oraz wskaźniki emisji gazów cieplarnianych (carbon footprint).

Prezentuje ponadto kierunki rozwoju przemysłu opakowaniowego i omawia zasady projektowania oraz oznakowywania opakowań z uwzględnieniem ochrony środowiska.

Pomyślana jest więc jako kompendium wiedzy o ekologicznych aspektach projektowania, produkcji oraz cyklu życia opakowań.

Skierowana jest do studentów takich kierunków jak: towaroznawstwo, technologia żywności, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska oraz zarządzanie i marketing.

Zainteresuje również przedsiębiorców oraz osoby odpowiedzialne w firmach za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, gospodarkę opakowaniową, logistykę, zarządzanie oraz planowanie i rozwój.