EkologiaKlimatNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Powstał Raport Krytyczny – analiza opracowań Lasów Państwowych dotyczących Strategii Bioróżnorodności UE do 2030.

Las

Grupa organizacji pozarządowych sporządziła tzw. Raport Krytyczny, kwestionujący tezy zawarte w ekspertyzach LP.

Raport stanowi odpowiedź grupy NGO-sów na zamówione przez Lasy Państwowe ekspertyzy dotyczące Strategii Bioróżnorodności UE do roku 2030.

Autorzy raportu wskazują, że skutki ochrony ścisłej w lasach są zwykle pozytywne i pożądana jest ograniczona separacja przestrzenna funkcji lasu (w tym wprowadzenie zwiększonego reżimu ochrony w części lasów).

Ponadto, negatywne aspekty ekonomiczne wyłączeń z produkcji drewna podane przez autorów ekspertyz LP nie biorą w ogóle pod uwagę pozytywnych skutków dla usług ekosystemowych, zapominając, że ścisła ochrona lasów to szansa na zatrzymanie kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

Opracowanie powstało wspólnym wysiłkiem następujących organizacji:Fundacja Dziedzictwo PrzyrodniczeFundacja Dzika PolskaKlub PrzyrodnikówLasy i ObywateleStowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Opracowanie w całości dostępne TUTAJ