EdukacjaEkologia

RADYKALNY NONANTROPOCENTRYZM

Tytuł: Radykalny nonantropocentryzm Martin Heidegger i ekologia głęboka
Autor: Magdalena Hoły-Łuczaj
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 9788323535782
Języki: polski
Rok wydania: 2018
Ilość stron: 290
Format: 17.7×20.4
Oprawa: Miękka
Waga: 0.455 kg

Opis

Autorka publikacji podejmuje polemikę z interpretacjami, według których filozofia Martina Heideggera wpisuje się w tradycję antropocentryzmu.

Stara się nie tylko oddalić niemożność zaadaptowania filozofii Heideggera przez ekofilozofię w ogóle i ekologię głęboką w szczególności, lecz pokazuje także, że przedstawiciele ekologii głębokiej nie wykorzystali w pełni potencjału myśli Heideggera do uzasadnienia centralnych założeń dla swojego stanowiska.

Dowodzi, że Heidegger był prekursorem paradygmatu radykalnie nieantropocentrycznego w daleko większym stopniu niż dostrzegli to ekologowie głębocy.