EkologiaPrzyrodaŚrodowisko

Reaktywacja Polskiego Towarzystwa Ekologicznego stała się faktem

Kolegium Rungego w Poznaniu

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że dzięki determinacji i zaangażowaniu wielu osób ze świata nauki, Polskie Towarzystwo Ekologiczne ( PTEkol )wznowiło swoją działalność.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie inicjatorów spotkania, Pana dr hab. Wiktora Kotowskiego z UW oraz pełniącego rolę gospodarza spotkania Pana prof. Krzysztofa Szoszkiewicza z UP w Poznaniu.

Spotkanie reaktywacyjne odbyło się dnia 19 października w sali Kolegium Rungego na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 52.

„Żyjemy w czasach bezprecedensowych zmian w środowisku – od skali lokalnej po globalne zagrożenia biosfery.

Ekologia jest dziś nie tylko jedną z podstawowych nauk przyrodniczych, integrującą biologię ewolucyjną z funkcjonowaniem ekosystemów, ale w coraz większym stopniu staje się, lub powinna się stawać, drogowskazem w podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarowania zasobami przyrodniczymi, czy rozwoju społecznego.

Niestety, autorytet nauki jest coraz częściej osłabiany przez narastające postawy relatywizmu, antropocentryzmu oraz – wzmacniane często przez media – rozpowszechnianie w społeczeństwie pseudonaukowych mitów.

Aby temu przeciwdziałać, potrzebujemy wzmocnić pozycję ekologii jako nauki i zintegrować nasze działania na rzecz jej upowszechniania.

Taką funkcję pełnią w większości krajów „branżowe” towarzystwa naukowe.

W Polsce nie istnieje aktualnie żadna oficjalnie funkcjonująca organizacja, która reprezentowałaby szerokie grono naukowców zajmujących się badaniami ekologicznymi, integrowała nasze działania i spajała wysiłki związane z promowaniem w społeczeństwie wniosków płynących z badań ekologicznych.

Taką reprezentacją było, według oryginalnych zamierzeń, utworzone w 1993 roku Polskie Towarzystwo Ekologiczne (PTEkol).

Niestety, po około 20 latach funkcjonowania, działalność PTEkol stopniowo wygasała, co doprowadziło do formalnego usunięcia go z krajowego rejestru w roku 2018.

Uważamy, że reaktywacja PTEkol jest pilną potrzebą” – piszą inicjatorzy spotkania.

W spotkaniu wzięło udział wielu wybitnych ekologów reprezentujących różne ośrodki naukowe z całej Polski.

Odbyły się rozmowy organizacyjne, wybrano władze stowarzyszenia i przyjęto Statut.

Podczas spotkania ciekawą prelekcję wygłosił dr hab. Janusz Kloskowski z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Prelekcja zatytułowana „Kto się boi ryb? Odśrodkowe efekty behawioralne w ekosystemach wodnych i ich konsekwencje dla sieci troficznych” wzbudziła duże zainteresowanie i skutkowała szeregiem merytorycznych pytań.

W kuluarach nie obyło się bez rozmów dotyczących szeroko pojętej ekologii, klimatu, środowiska czy zrównoważonego rozwoju.