EkologiaKlimatNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Sejm uchwalił nowelizację ustaw o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Sejm RP

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustaw o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Za nowelą głosowało 256 posłów, 193 było przeciwko, wstrzymało się sześciu.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Sejm odrzucił wcześniej wniosek o odrzucenie ustawy w całości koła Polska 2050, oraz wszystkie 18 poprawek KO i Lewicy, zgłoszone w II czytaniu, które dodatkowo miały negatywną rekomendację komisji ochrony środowiska.

Do rządowego projektu Sejm wprowadził jeszcze trzy poprawki redakcyjno-legislacyjne, zgłoszone w II czytaniu przez klub PiS.

Odrzucone poprawki dotyczyły m. in. kwestii udostępniania na BIP decyzji środowiskowych.

Ustawa przewiduje, że organy, wydające decyzje środowiskowe informują o nich i o możliwościach zapoznania się z ich treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępniają na 14 dni w BIP.

Opozycja domagała się przedłużenia tego terminu do 30 dni.

Jednak według rządu wydłużanie terminu jest nieracjonalne, bo strony wiedzą o postępowaniu i jego etapach.

Rząd jest też zdania, że na BIP nie trzeba publikować całej dokumentacji, ponieważ bywa ona bardzo obszerna, w grę wchodzą kwestie RODO itp.

Przepadła też poprawka o skreśleniu przepisu określającego tryb udostępniania dokumentacji spraw publikowanych na 14 dni w BIP – odpłatnie, w 30-dniowym terminie i z możliwością odmowy.

Odrzucono też pakiet poprawek, które, według autorów, miały prowadzić do wzmocnienia kontroli sądowej decyzji, wydawanych na mocy specustaw.

Według rządu, wprowadzałyby one niepewność prawa i zbyt szerokie możliwości blokowania inwestycji.

Według rządu, projekt w dostatecznym stopniu implementuje dyrektywę EIA i powstał w wyniku dialogu z KE, a nowe przepisy zwiększają uprawnienia przysługujące stronom postępowania i organizacjom ekologicznym w procesach inwestycyjnych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Wskazano m. in., że organizacje ekologiczne i strony postępowania – na etapie postępowania odwoławczego od decyzji środowiskowej – mają mieć możliwość wnioskowania o zastosowanie środków tymczasowych wraz z możliwością złożenia skargi do sądu.

Ponadto według rządu w projekcie znalazły się rozwiązania, które zapewnią stronom postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych oraz organizacjom ekologicznym, na określonych warunkach, prawo do wnoszenia odwołań od decyzji inwestycyjnych, a w następnej kolejności, skarg ze względu na ich niezgodność z decyzją środowiskową do wojewódzkich sądów administracyjnych.

Według rządu, nowe przepisy będą miały zastosowanie bez względu na przepisy poszczególnych ustaw, w tym specustaw dotyczących wydawania i skarżenia zezwoleń inwestycyjnych.

Ustawa przewiduje też zmiany ograniczeń istniejących w specustawach, jeśli chodzi o możliwości stwierdzania nieważności decyzji inwestycyjnych.

Źródło: PAP