Ekologia

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju – coroczne święto obchodzone 10 listopada przez państwa ONZ, ustanowione na Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w 2001 roku (Uchwała 31C/20), podkreślające zaangażowanie UNESCO w rozwój i propagowanie nauki oraz realizację podjętych przez nią zobowiązań na Światowej Konferencji na rzecz Nauki (Budapeszt 1999).

Celem obchodów jest:

  • podniesienie świadomości na temat roli nauki w pokojowym społeczeństwie,
  • solidarność we wspieraniu krajowej i międzynarodowej nauki w poszczególnych krajach,
  • krajowe i międzynarodowe zaangażowanie w przekazywaniu zdobytej wiedzy na rzecz społeczeństwa,
  • zwrócenie uwagi na wyzwania stojące przed nauką i zwiększenie wsparcia dla osiągnięć naukowych.

Przesłanie Światowego Dnia Nauki nawiązuje także do zaangażowania UNESCO w rozwój międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej, jako ważnego elementu promowania pokojowego i zrównoważonego rozwoju społecznego.