Człowiek

Dzień Przeciw Homofobii

Posted on

W dniu 17 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią. Głównym jest podniesienie świadomości na temat przemocy, dyskryminacji i represji społeczności LGBT na całym świecie, co z kolei stwarza okazję do podjęcia działań i zaangażowania się w dialog z mediami, decydentami, opinią publiczną i szerszym społeczeństwem obywatelskim . Jednym z celów święta jest stworzenie […]

Człowiek

Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Posted on

Od roku 1966 dzień 21 marca obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. Święto to, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, rozpoczyna Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową. Dzień ten jest okazją do przypomnienia, że wielu ludzi na całym świecie, także w Europie i w Polsce, doświadcza dyskryminacji w […]