NaturaPrzyrodaŚrodowisko

Wraz z globalnym ociepleniem można zobaczyć więcej gadów i płazów. Jakie są między nimi różnice?

Foto: Darek Konopka

Gady i płazy mają pewne podobieństwa, więc które gatunki należą do której klasy zwierząt często powoduje zamieszanie.

Według Mass Audubon do gadów należą węże, żółwie i jaszczurki, a do płazów należą ropuchy, żaby i salamandry.

Jedną z różnic między gadami a płazami jest ich związek z wodą.

Według Departamentu Ochrony Missouri płazy potrzebują wody w swoim środowisku, ponieważ przynajmniej część swojego cyklu życia spędzają w wodzie.

Ponadto większość płazów składa jaja w wodzie.

Z drugiej strony gady nie muszą spędzać części swojego życia w wodzie, chociaż często żyją w pobliżu wody i spędzają czas w wodzie.

Weźmy na przykład żaby.

Żaby to płazy.

Czas spędzają na lądzie, ale w stadium larwalnym jako kijanki żyją w wodzie.

Z drugiej strony węże to gady. Niektóre węże, takie jak wąż wodny północny, żyją w wodzie, ale nie wszystkie węże żyją.

W rzeczywistości wiele gatunków węży żyje w klimacie pustynnym.

Funkcja skóry jest również inna u gadów i płazów.

Gady mają łuszczącą się skórę, która pozwala im przetrwać w gorącym, suchym klimacie, informuje Departament Ochrony.

Płazy mają jednak cienką, delikatną skórę, przez którą mogą oddychać.

Ponieważ skóra płazów jest porowata, są one bardzo wrażliwe na toksyny i inne zanieczyszczenia, szczególnie w wodzie, według Shedd Aquarium.

Obecność płazów na danym obszarze świadczy o dobrej jakości wody.

Gady są w stanie chronić się przed tymi samymi zanieczyszczeniami, ponieważ toksyny nie mogą przedostać się do ich łusek.

Różnice w ich skórze powodują również, że gady mogą żyć w słonej wodzie, a płazy nie.

Z jaj wylęgają się zarówno gady, jak i płazy, chociaż jaja są zupełnie inne.

Jaja gadów są pokryte skórzastą lub kruchą powłoką, a wylęgające się z nich zwierzęta to miniaturowe wersje pełnowymiarowych zwierząt, donosi Shedd Aquarium.

Z kolei jaja płazów są przezroczyste i przypominają galaretkę.

Zwierzęta, które się z nich wykluwają, nadal muszą przejść metamorfozę.

Na przykład kijanka przekształca się w żabę.

Pomimo tych różnic gady i płazy mają kilka cech wspólnych.

Zarówno gady, jak i płazy można znaleźć na wszystkich kontynentach świata z wyjątkiem Antarktydy, chociaż w oceanach i morzach świata żyją tylko gady.

Ponadto wszystkie zwierzęta w obu klasach są kręgowcami, co oznacza, że ​​mają kręgosłup, zgodnie z danymi z akwarium Shedd.

Wszystkie są również ektotermiczne, co oznacza, że ​​ich temperatura ciała jest determinowana przez środowisko, a nie regulowana przez ich ciała, jak ma to miejsce u ludzi i innych ssaków.

Źródło: Shedd Aquarium