EkologiaKlimatŚrodowisko

Zanieczyszczone powietrze szkodzi zdrowiu ludzkiemu

Zanieczyszczone powietrze

Szacuje się, że około 3,3 miliona zgonów na całym świecie jest spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza na zewnątrz, według badania opublikowanego we wrześniu roku 2015, w czasopiśmie Nature.

Około 75 procent tych zgonów jest spowodowanych atakami serca lub udarami, a około 25 procent z powodu dolegliwości związanych z płucami, donosi Live Science.

Większość tych zgonów – około 75 procent – ma miejsce w Azji, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest szczególnie poważne, zwłaszcza w Chinach i Indiach.

Wiele z tych zanieczyszczeń wynika ze spalania paliw kopalnych, a globalna emisja dwutlenku węgla jest na dobrej drodze do osiągnięcia rekordowego poziomu na całym świecie w 2017 roku, według raportu opublikowanego 13 listopada 2017 przez Global Carbon Project.

Związek między zdrowiem układu krążenia a zanieczyszczeniem powietrza jest dobrze znany, ale ostatnie badania dostarczają coraz więcej dowodów na to, że zanieczyszczone powietrze może mieć szereg negatywnych skutków dla zdrowia fizycznego i psychicznego, prowadząc do dolegliwości, które w niektórych przypadkach mogą okazać się śmiertelne.

Nasienie niskiej jakości

Podwyższony poziom zanieczyszczenia powietrza został powiązany z niższą jakością nasienia, wynika z badania przeprowadzonego w Tajwanie, opublikowanego 13 listopada r. 2017 w czasopiśmie Occupational and Environmental Medicine.

Naukowcy zbadali produkcję, aktywność i wygląd nasienia w serii trzymiesięcznych okresów u prawie 6500 mężczyzn mieszkających na Tajwanie w wieku od 15 do 49 lat.

Następnie oszacowali, jaki wpływ na nasienie badanych będzie miało w ciągu dwóch lat.

Naukowcy odkryli związek między ekspozycją na drobny pył zawieszony w powietrzu a nieprawidłowym kształtem i rozmiarem plemników, poinformowali w badaniu.

Jednak ilość wytwarzanych plemników była zwykle wyższa, gdy obecne było zanieczyszczenie powietrza, być może w celu skompensowania upośledzonej morfologii poszczególnych plemników, zauważyli autorzy badania.

Złamania spowodowane utratą gęstości kości

Według Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy u osób starszych osteoporoza – związana z wiekiem utrata gęstości kości – jest najczęstszą przyczyną złamań kości, prowadząc do około 8,9 miliona złamań u ludzi na całym świecie każdego roku.

A może istnieć związek między zanieczyszczeniem powietrza a większą podatnością na złamania kości w wyniku osteoporozy, poinformowali naukowcy w badaniu opublikowanym 9 listopada r. 2017 w czasopiśmie The Lancet: Planetary Health.

Naukowcy najpierw ocenili dane od 9,2 miliona osób w wieku powyżej 65 lat, badając przyjęcia do szpitali z powodu złamań kości w północno-wschodnich i środkowoatlantyckich Stanach Zjednoczonych w okresie od stycznia 2003 r. do grudnia r. 2010.

Porównali swoje odkrycia dotyczące pacjentów ze złamanymi kośćmi z poziomami cząstek stałych w powietrzu – składnik zanieczyszczenia powietrza i odkryli, że ryzyko złamań kości wzrosło, gdy poziom zanieczyszczenia był wyższy, szczególnie w społecznościach o niskich dochodach.

Na drugim etapie analizy naukowcy przyjrzeli się 692 mężczyznom w średnim wieku z okolic Bostonu, badając wpływ ich narażenia na zanieczyszczenie powietrza w czasie.

Zaobserwowali, że mężczyźni mieszkający w regionach, w których zanieczyszczenie spalinami samochodowymi było większe, mieli niższy poziom parathormonu, który przyczynia się do budowy i utrzymania masy kostnej.

Naukowcy poinformowali, że mężczyźni na obszarach silnie zanieczyszczonych mieli również większe spadki gęstości kości niż badani mieszkający w mniej zanieczyszczonych dzielnicach.

Ryzyko udaru

Udar mózgu

Według Centers for Disease Control and Prevention, udary mózgu zabijają każdego roku około 5 milionów ludzi na całym świecie są to piąta najczęstsza przyczyna zgonów w Stanach Zjednoczonych i główna przyczyna długotrwałej niepełnosprawności.

Częstość występowania udarów wzrasta, co skłoniło zespół naukowców do zastanowienia się, czy przyczyną mogą być czynniki środowiskowe.

Naukowcy przeanalizowali 94 badania opisujące 6,2 miliona przypadków udarów w 28 krajach na całym świecie, które miały miejsce w latach 1948–2014.

Szukali powiązań między krótkotrwałym narażeniem na zanieczyszczenie powietrza – oceną zanieczyszczenia gazami i cząstkami w powietrzu a przyjęciem do szpitala lub śmierć w wyniku udaru.

Odkryli „wyraźny i bliski związek” między krótkimi okresami narażenia na pewne poziomy zanieczyszczenia powietrza a „niekorzystnymi skutkami udaru mózgu” niepełnosprawnością i zgonami, które opisali w badaniu opublikowanym w maju r. 2015 w czasopiśmie BMJ.

Chociaż tylko 20 procent badań dotyczyło krajów rozwijających się, poziom zanieczyszczenia powietrza był tam najwyższy, a liczba zgłoszonych udarów również była nieproporcjonalnie wysoka, napisali naukowcy w badaniu.

Choroba nerek

Niedawne badanie przeprowadzone na amerykańskich weteranach sugerowało, że narażenie na zanieczyszczenie powietrza może być związane z pogorszeniem czynności nerek, pojawieniem się chorób nerek, a nawet niewydolnością nerek.

W badaniu, które zostało opublikowane w Internecie 21 września r. 2017 w Journal of the American Society of Nephrology, naukowcy poinformowali, że nawet niski poziom zanieczyszczenia powietrza może wpływać na nerki, a jego wpływ będzie wzrastał liniowo wraz ze wzrostem poziomu zanieczyszczenia.

Naukowcy przeanalizowali dane medyczne reprezentujące ponad 2 miliony amerykańskich weteranów i obejmujące ponad osiem lat.

Zebrali również informacje o poziomach zanieczyszczenia powietrza na obszarach, w których mieszkali weterani, zebrane przez satelity NASA.

W ich ustaleniach zauważono, że poziomy zanieczyszczenia powietrza poniżej zalecanych poziomów ustalonych przez Agencję Ochrony Środowiska (EPA) mogą mieć związek z pogorszeniem stanu nerek, z tysiącami nowych przypadków chorób nerek lub niewydolności nerek, które rozwijają się każdego roku na obszarach, gdzie poziomy zanieczyszczeń były wyższe niż zalecane limity, napisali autorzy badania.

„Nawet poziomy poniżej limitu ustalonego przez EPA były szkodliwe dla nerek” – powiedział w oświadczeniu dr Ziyad Al-Aly, dyrektor epidemiologii klinicznej w Veterans 'Affairs Saint Louis Health Care System.

„Sugeruje to, że nie ma bezpiecznego poziomu zanieczyszczenia powietrza” – dodał Al-Aly.

Wysokie ciśnienie krwi

Badanie przeprowadzone na ponad 41 000 osób mieszkających w Hiszpanii, Niemczech, Danii, Szwecji i Norwegii wykazało, że zanieczyszczenie powietrza może zwiększać ryzyko wystąpienia nadciśnienia lub nadciśnienia tak samo, jak nadwaga.

Badanie opublikowane w październiku roku 2016 w European Heart Journal, było częścią trwającego projektu znanego jako „European Study of Cohorts for Air Pollution Effects” (ESCAPE), w ramach którego badane jest, w jaki sposób długotrwałe narażenie wpływa na zdrowie ludzi w Europie na zanieczyszczenie powietrza.

Żadna z osób, które przystąpiły do ​​badania w r. 2008 nie cierpiała na nadciśnienie tętnicze w momencie rozpoczęcia badań.

Ale podczas wizyt kontrolnych u naukowców wiele lat później u 6207 osób – 15 procent badanych – rozwinęło się nadciśnienie lub przyjmowało leki obniżające ciśnienie krwi.

W badaniu naukowcy odkryli, że na najbardziej zanieczyszczonych obszarach miast u jednej osoby na 100 prawdopodobnie wystąpi nadciśnienie tętnicze, niż w populacjach zamieszkujących regiony, w których powietrze było czystsze.

W ciągu trzech dwutygodniowych okresów między r. 2008 a 2011, naukowcy zmierzyli poziom zanieczyszczenia powietrza w 60 miejscach.

Stwierdzili, że ryzyko nadciśnienia tętniczego u ludzi, którzy mieszkali na najbardziej zanieczyszczonych obszarach, wzrosło o 22 procent w porównaniu z ludźmi mieszkającymi na obszarach, gdzie zanieczyszczenie było najniższe.

„Nasze odkrycia pokazują, że długotrwałe narażenie na zanieczyszczenie powietrza cząstkami stałymi wiąże się z wyższą częstością zgłaszanego przez nas nadciśnienia tętniczego oraz z przyjmowaniem leków przeciwnadciśnieniowych” – powiedziała główna autorka badania Barbara Hoffman, profesor epidemiologii środowiskowej w Centrum Zdrowia i Społeczeństwo na Uniwersytecie Heinricha-Heinego w Düsseldorfie w Niemczech, powiedział w oświadczeniu.

„Ponieważ praktycznie każdy jest narażony na zanieczyszczenie powietrza przez całe życie, prowadzi to do dużej liczby przypadków nadciśnienia, stanowiąc ogromne obciążenie dla jednostki i społeczeństwa” – powiedziała Hoffman.

Negatywne skutki porodu

Niedawno badanie na myszach wykazało, że narażenie na zanieczyszczenie powietrza podczas ciąży może być związane z przedwczesnym porodem i niską masą urodzeniową.

Jak wynika z badań opublikowanych 27 lipca r. 2017 w czasopiśmie Environmental Health Perspectives, skutki te były bardziej prawdopodobne, jeśli ekspozycja na zanieczyszczone powietrze wystąpiła w okresie ciąży u myszy, który był porównywalny z pierwszym lub drugim trymestrem u ludzi.

W badaniu ciężarne myszy wdychały powietrze zawierające niewidzialne cząstki wytwarzane przez spalanie paliw kopalnych na poziomach odpowiadających poziomom występującym na obszarach miejskich, które są uważane za wysoce zanieczyszczone.

Naukowcy odkryli, że kontakt z zanieczyszczonym powietrzem na najwcześniejszym etapie ciąży doprowadził do przedwczesnego porodu 83 procent myszy.

Jeśli myszy były narażone na zanieczyszczenia od poczęcia do drugiego trymestru u matki, masa urodzeniowa w 50% miotów spadła o ponad 11%.

„To pierwsze badanie tego problemu na myszach wzbogaca rosnącą liczbę dowodów na to, że wdychanie cząstek stałych od implantacji do drugiego trymestru ciąży jest potencjalnie niebezpieczne” – powiedział naczelny autor badania Jason Blum, adiunkt na Wydziale Medycyny Środowiskowej w NYU School of Medicine, powiedział w oświadczeniu.

Problemy ze zdrowiem psychicznym

Według badania opublikowanego w czasopiśmie Health & Place z listopada r. 2017.

Zanieczyszczenie powietrza może nie tylko odbijać się na ciele, ale także wywoływać stres psychiczny.

Na potrzeby badania naukowcy przeanalizowali dane dotyczące jakości powietrza z bazy danych o zanieczyszczeniu powietrza, a także wyniki ankiety przeprowadzonej przez 6000 uczestników z całych Stanów Zjednoczonych.

Ocenili poziom stresu psychicznego u uczestników za pomocą skali, która oceniała ich opisy dotyczące uczucia beznadziejności, smutku, nerwowości i innych podobne emocje.

Naukowcy odkryli, że wraz ze wzrostem ilości zanieczyszczeń w powietrzu rosło także ryzyko osób biorących udział w badaniu, które zgłaszały przypadki zaburzeń psychicznych.

Wyniki przedstawiające cierpienie były o 17 procent wyższe na obszarach, gdzie zanieczyszczenie powietrza było wyższe, a trendy pojawiły się, gdy autorzy badania spojrzeli na rasę uczestników.

W regionach, w których powietrze było bardziej toksyczne, poziom niepokoju zgłaszany przez czarnych mężczyzn był o 34 procent wyższy niż u białych, a różnica między czarnymi mężczyznami a Latynosami była jeszcze bardziej wyraźna – około 55 procent wyższa, podali naukowcy.

Białe kobiety były szczególnie podatne na zaburzenia psychiczne w obecności bardziej toksycznego powietrza.

Według badania około 39 procent kobiet uczestniczących w badaniu zgłosiło większy niepokój w odpowiedzi na rosnący poziom zanieczyszczenia.

„To naprawdę wyznacza nową trajektorię dotyczącą zdrowotnych skutków zanieczyszczenia powietrza” – powiedział współautor badania Anjum Hajat, profesor epidemiologii na University of Washington School of Public Health w oświadczeniu.

„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie układu krążenia i choroby płuc, takie jak astma, jest dobrze znany, ale ten obszar zdrowia mózgu jest nowszym obszarem badań” – powiedział Hajat.

Zawał serca

Wdychanie zanieczyszczonego powietrza może powodować zapalenie serca i przyczyniać się do chorób układu krążenia i zwiększonego ryzyka śmierci, według American Heart Association.

W rzeczywistości zanieczyszczenie powietrza powoduje tyle zawałów serca, co alkohol, kawa czy ćwiczenia – wynika z badania opublikowanego w lutym 2011 roku w czasopiśmie The Lancet.

Naukowcy przeanalizowali 36 badań opisujących osoby, które przeszły niezakończone śmiercią zawały serca w różnych krajach w latach 1960–2010.

Zbadali różne czynniki ryzyka, które mogą przyczyniać się do zawału serca, i ocenili, jak często ludzie nie mieli kontaktu z różnymi czynnikami, aby określić, które częściej wywoływały zawały serca, donosi Live Science.

Naukowcy odkryli, że zanieczyszczenie powietrza było przyczyną od 5 do 7 procent zawałów serca, podczas gdy picie alkoholu lub kawy stanowiło około 5 procent zawałów serca, a ćwiczenia około 6 procent.

Źródło: Live Science