EkologiaŚrodowisko

Naturalny proces, na który ma duży wpływ współczesna produkcja żywności

Według nowego badania wzajemne oddziaływanie procesów systemu Ziemi znacznie utrudnia jeden z głównych stresów na naszej planecie, produkcję żywności.

Procesy naturalne

Procesy naturalne to interakcje między środowiskiem, zwierzętami i roślinami. Te interakcje, które obejmują fotosyntezę, zapylanie, rozkład i inne, tworzą naturalne społeczności i mają na nie wpływ.

Na przykład wierzchnia warstwa gleby powstaje w wyniku kilku naturalnych procesów, od wietrzenia po rozkład, działających wspólnie w wielu odstępach czasu. Zmiana jednego procesu może mieć wpływ na inny: zmiana klimatu może zmienić tempo wietrzenia podłoża skalnego, co może zmienić kształt krajobrazu i ilość gromadzącej się lub wypłukiwanej gleby.

Aby Ziemia nadawała się do życia

Naturalne procesy, które sprawiają, że planeta jest znośna i użyteczna, nazywane są procesami systemu ziemskiego. Obejmuje to działania w wielu biosferach, takie jak sekwestracja węgla w lasach lub spływ składników odżywczych do systemów słodkowodnych.

Te procesy oddziałują na siebie, co przesuwa ich granice i wpływa na to, jak dobrze działają.

Zepchnięci do granic wytrzymałości

Według współautora, dr Stevena Lade z Australian National University, „produkcja żywności jest kluczowym czynnikiem stresu środowiskowego, w tym utraty bioróżnorodności, klimatu i nadmiernej eksploatacji zasobów morskich”.

Oceniając interakcje między procesami systemu Ziemi, możemy upewnić się, że są one brane pod uwagę podczas opracowywania i wdrażania polityki produkcji żywności i rolnictwa w praktyce.

W badaniu przeprowadzonym w fińskim Uniwersytecie Aalto oceniono i scharakteryzowano liczne procesy systemu Ziemi oraz podkreślono, w jaki sposób można je wykorzystać do opracowania bardziej zrównoważonych metod produkcji żywności.

Często lekceważenie

W badaniu podkreślono kilka istotnych interakcji, które często są pomijane, takich jak wpływ zielonej wody na bioróżnorodność i produkcję żywności. Termin „zielona woda” określał wodę dostępną dla wzrostu roślin i utrzymywaną w glebie. Według dr Lade oddziałuje i kontroluje wszystkie inne procesy, w tym te związane z ziemią, bioróżnorodnością i ruchem wody.

Musimy podjąć kroki, aby upewnić się, że radzimy sobie z tymi zróżnicowanymi interakcjami. Potrzebna jest lepsza komunikacja, która wzywa organy odpowiedzialne za kwestie takie jak polityka rolna i morska do interakcji.

Aby zarządzać zrównoważoną produkcją żywności bez przekraczania granic naszych naturalnych systemów, musimy przyjąć holistyczne podejście. Musimy traktować coś więcej niż tylko ziemię i wodę jako nakłady do produkcji żywności.

Zdaniem naukowców trudności są spowodowane dużą gęstością połączeń między biosferą morską, słodkowodną i lądową.

Czy produkcja żywności może być zrównoważona?

Konieczne jest uznanie tych interakcji i granic, aby system Ziemi był stabilny i odporny.

Według dr Lade, istnieją szczególne okoliczności, w których ludzkie wymagania mogły już doprowadzić system Ziemi poza dopuszczalny zakres funkcjonowania.

Produkcja zrównoważonej żywności jest trudniejsza ze względu na interakcje systemowe. Jednak z powodu tych wzajemnych powiązań podejmowanie pozytywnych działań może mieć znaczący efekt domina.


Opracowanie: irme.pl