Ekologia

Nowe badanie ujawnia, że nanoplastiki w łańcuchu pokarmowym mogą powodować potencjalne zagrożenia dla zdrowia

Badania opublikowane w Science Daily ujawniają, że cząsteczki nanoplastików mogą być obecne w łańcuchu pokarmowym, od roślin po owady i od owadów po ryby. Odkrycia wskazują na potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi stanowi poważny problem dla środowiska. Wykorzystywanie tworzyw sztucznych jest nie do powstrzymania, co wzywa kraje do przyjęcia przyjaznej dla środowiska polityki zapobiegającej wzrostowi zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi

Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) powtórzył, że epidemia zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi wzrosła z dwóch milionów ton w 1950 r. do ogromnej liczby 348 milionów ton w 2017 r. Oczekuje się, że do 2040 r. liczba ta się podwoi.

UNEP dodał, że zanieczyszczenie plastikiem stało się światowym przemysłem o wartości 522,6 miliarda dolarów.

Praca badawcza

Według Science Daily wyniki badań pokazują, że sałata może pobierać nanoplastiki z gleby i przenosić je do łańcucha pokarmowego. Może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt roślinożernych. Głównym autorem badania jest dr Fazel Monikh z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii.

Badacz wyjaśnił jednak, że pilnie potrzebne są badania związane z odkryciami. Dodał, że pobieranie nanoplastików z gleby przez rośliny jest kluczowym krokiem w ocenie stopnia, w jakim nanoplastiki mogą wpływać na jadalne rośliny i sieci pokarmowe.

W raporcie zauważono również, że zrozumienie transferu tworzyw sztucznych do łańcucha pokarmowego jest ograniczone, chociaż istnieją badania wyjaśniające toksyczność nanoplastików dla ludzi, zwierząt i roślin.

Wykrywając obecność nanoplastików, naukowcy z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii przeprowadzili technikę opartą na metalicznym odcisku palca. Wykorzystali powszechnie spotykane w środowisku tworzywa sztuczne, takie jak nanoplastiki z polichlorku winylu (PVC) i polistyren (PS). Zbadali trzy poziomy troficzne:

  • Głównym producentem jest sałata.
  • Głównym konsumentem są larwy muchy czarnej.
  • Konsumentem wtórnym są ryby owadożerne.

Naukowcy wystawili sałatę na działanie nanoplastików przez 14 dni na skażonej glebie. Następnie karmili sałatą owady. Po pięciu dniach karmienia sałatą ryby karmiono owadami przez pięć dni.

Podsumowując, naukowcy odkryli za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) następujące elementy:

  • Nanoplastiki były obecne w korzeniach roślin i kumulowały się w liściach.
  • Układ pokarmowy owadów wykazał obecność nanoplastików z polichlorku winylu (PVC) i polistyrenu (PS) w jelicie i wierzchu.
  • Nanoplastiki PS w owadach były mniej liczne niż nanoplastiki PVC.
  • Po żywieniu się skażonymi owadami, ryby wykazywały cząsteczki nanoplastyczne w skrzela, wątrobie i tkance jelitowej, przy czym w tkance mózgowej wykryto zero cząsteczek.

Zanieczyszczenie plastikiem

ONZ poinformował, że wpływ nadmiernej produkcji tworzyw sztucznych na zmiany klimatu, szkody w przyrodzie i zanieczyszczenie jest katastrofalny. Narażenie ludzi na zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi ujawnia potencjalne problemy zdrowotne.

W raporcie dodano również, że zanieczyszczenie plastikiem dotyka ponad 800 gatunków morskich i przybrzeżnych, które są uszkodzone i dotknięte na naszej planecie.

Ostatecznie wszyscy muszą ograniczyć zużycie plastiku. W Internecie dostępnych jest wiele przyjaznych dla środowiska wskazówek dotyczących ograniczania zużycia plastiku.


Opracowanie: irme.pl