NaturaPrzyrodaŚrodowisko

Apel związkowców wyrażający sprzeciw wobec planów podporządkowania działu leśnictwa i łowiectwa ministerstwu rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Działające w Lasach Państwowych związki zawodowe wystąpiły z apelem do polityków i parlamentarzystów w sprawie wyłączenia działu leśnictwo i łowiectwo z resortu środowiska. Pod apelem podpisali się szefowie pięciu związków.

Oto pełna treść komunikatu:

Warszawa, 23. listopada 2020r.

Związek Leśników Polskich w RP
Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”
Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność
Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa i Ochrony Środowiska Związku Zawodowego „Budowlani”
Krajowy Sekretariat Budownictwa, Drzewiarzy i Ochrony Środowiska NSZZ „Solidarność”-80

Apel do Polityków i Parlamentarzystów

Jako przedstawiciele związków zawodowych działających w Lasach Państwowych, Instytucie Badawczym Leśnictwa, Parkach Narodowych i innych instytucjach związanych z lasem oraz polską przyrodą, ze zdumieniem i zaniepokojeniem oceniamy projekt ustawy na druku sejmowym nr 738, który jest rozpatrywany przez Sejm RP. Podobne emocje wywołuje w nas uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, w którym czytamy m.in.:

Wyodrębnienie nowego działu administracji rządowej – leśnictwo i łowiectwo, nastąpi z działu administracji rządowej środowisko.

Docelowo, w wyniku rekonstrukcji Rady Ministrów, działem tym będzie kierował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kierujący obecnie trzema działami administracji rządowej, (tj. rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne. Sprawy objęte tymi działami administracji rządowej są ściśle związane ze sprawami objętymi nowym działem leśnictwo i łowiectwo.

Zwracamy się do Pana Prezydenta, Pana Premiera, Senatu, Sejmu i Rządu RP. Zwracamy się do Państwa Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej ze stanowczym apelem i prośbą
O pomoc oraz zrozumienie:

Nie pozwólcie zniszczyć dorobku naszych przodków! Nie niszczcie tego, co doskonale funkcjonuje od wielu lat.

Pytamy też:

Co rolnictwo ma wspólnego z leśnictwem i ochroną przyrody?

Dlaczego nie słuchacie głosów leśników i przyrodników? Dlaczego nie słuchacie głosów tych, którzy Was wybrali jako swoich przedstawicieli?

Jaki wpływ na wyjście z kryzysu gospodarczego po pandemii, co ujęto w argumentach uzasadnienia, ma przynieść włączenie lasów do resortu rolnictwa?

Zrównoważona gospodarka leśna prowadzona na podstawach ekologicznych, ochrona przyrody i klimatu oraz łowiectwo to ściśle powiązane ze sobą działy niesłychanie ważne dla polityki ekologicznej naszego państwa. Nie mogą zostać wyłączone spod Ministerstwa Środowiska, które przecież w założeniach ma prowadzić kompleksową ochronę środowiska. Ochrona bioróżnorodności, ochrona środowiska i klimatu należy obecnie do najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych. Jak im podołać, jak mądrze zarządzać środowiskiem naturalnym, wprowadzając jego podział do różnych działów administracji rządowej?

Stanowczo protestujemy przeciwko rozłączeniu leśnictwa, ochrony przyrody i łowiectwa.

Stanowczo protestujemy przeciwko podporządkowaniu leśnictwa i łowiectwa resortowi rolnictwa.

Podpisano:
Związek Leśników Polskich w RP – Przewodniczący Jarosław Szałata

Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” – Przewodniczący Zbigniew Kuszlewicz

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność – Przewodniczący Jacek Cichocki

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa i Ochrony Środowiska Związku Zawodowego „Budowlani” – Przewodniczący Tomasz Posiedlik

Krajowy Sekretariat Budownictwa, Drzewiarzy i Ochrony Środowiska NSZZ „Solidarność”-80 – Przewodniczący Piotr Nalewajek

Źródło: drewno.pl