EkologiaŚrodowisko

Czy dane dotyczące zrównoważonego rozwoju mogą zwiększyć prywatne pożyczki dla gospodarstw rolnych?

Zrównoważone rolnictwo

Finansowanie ponad 500 milionów drobnych gospodarstw rolnych na świecie, aby pomóc im sadzić, zbierać i sprzedawać plony, może być jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie Zero Głodu (Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ) do roku 2030.

Niestety uczestnictwo w obecnym systemie finansowym pozostaje poza zasięgiem większości drobnych rolników na całym świecie, pozostawiając przepaść 150 miliardów dolarów między tym, co jest potrzebne, a tym, co jest dostępne.

Pomimo szumu wokół mobilnych pożyczek jako narzędzia do odblokowania kredytów dla drobnych rolników, ograniczone dane i słaby dostęp do bankowości komercyjnej sprawiają, że prawidłowa ocena ryzyka drobnych posiadaczy jest zbyt kosztowna dla wielu prywatnych pożyczkodawców.

Podobnie jak Nemo, tytułowa ryba z filmu Gdzie jest Nemo z roku 2003, ci drobni właściciele gubią się w głębinach nie oceanu, ale globalnego systemu finansowego.

Czy rządowi i prywatni pożyczkodawcy mogą współpracować, jak ojciec Nemo, Marlin i pomocnica Dory, aby ich znaleźć?

Otóż jednym ze sposobów ich znalezienia może być zapewnienie prywatnym pożyczkodawcom większego dostępu do danych dotyczących udziału drobnych właścicieli w programach publicznych, które zachęcają do przyjmowania bardziej zrównoważonych praktyk środowiskowych.

Na pierwszy rzut oka zrównoważony rozwój środowiska może wydawać się niezwiązany z rentownością finansową firmy.

Istnieje jednak coraz więcej dowodów na to, że zrównoważony rozwój środowiska to dobry biznes i wielka szansa dla prywatnych pożyczkodawców.

Trwające „zielone” wysiłki największych światowych banków pokazują rosnącą zmianę preferencji w kierunku inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, a pożyczkodawcy nagradzają ekologicznych pożyczkobiorców.

Na przykład w roku 2019 BNP Paribas przeznaczył 21,5 mld USD wyłącznie na firmy z sektora energii odnawialnej.

Ta sama logika może i powinna być zastosowana do drobnych rolników.

Wiele rządów już płaci rolnikom za przyjęcie bardziej zrównoważonych praktyk rolniczych.

Na przykład kraje UE zapewniają „zielone płatności bezpośrednie” rolnikom, którzy stosują praktyki takie jak dywersyfikacja upraw, aby osiągnąć cele środowiskowe i klimatyczne.

Podobnie, niedawny Narodowy Plan Adaptacji Rolnictwa Urugwaju zawiera szeroki zakres zachęt politycznych dla rolników, którzy stosują techniki zrównoważone środowiskowo i redukują emisje gazów cieplarnianych.

Przy tych programach już wdrożonych, udostępnianie danych za pośrednictwem rejestrów publicznych (podobnie jak rejestry publiczne są dostępne dla agencji kredytowych) pożyczkodawcom może być niedrogim sposobem na zwiększenie integracji finansowej.

Badania sugerują, że prywatni pożyczkodawcy oferowali lepsze możliwości kredytowe gospodarstwom, które zostały certyfikowane jako „zrównoważone” przez Rainforest Alliance w porównaniu z podobnymi konkurentami niecertyfikowanymi (poniższa grafika).

Zawsze szukając lepszych sposobów finansowania drobnych posiadaczy, prywatni pożyczkodawcy mogą wykorzystać te informacje do identyfikacji lepszych pożyczkobiorców.

Grafika z badania Rainforest Alliance

Zanurzmy się głębiej w to, co się tutaj dzieje.

Po pierwsze, praktyki agronomiczne związane ze zrównoważonym rolnictwem mogą poprawić odporność na zmiany klimatu dzięki zdrowszym glebom i uprawom.

Co więcej, te uprawy produkowane w sposób zrównoważony mogą docierać do droższych, bogatszych rynków konsumenckich, które generują bardziej stabilny przepływ środków pieniężnych niż podobne uprawy sprzedawane na tańszych, bardziej niestabilnych rynkach.

Wreszcie Rainforest Alliance odkrył, że certyfikowane gospodarstwa mają tendencję do prowadzenia bardziej przejrzystych wewnętrznych rejestrów i lepszej organizacji wewnętrznej.

Tak więc, dobrzy zarządcy ziemi mają zwykle większe ryzyko kredytowe, a wszystko, co musimy zrobić, to upewnić się, że te informacje są łatwo dostępne dla pożyczkodawców, aby zapewnić przepływ środków finansowych.

Ślad środowiskowy rolnictwa powiększa się wraz z rosnącym światowym zapotrzebowaniem na żywność.

Do roku 2050 produkcja rolna będzie musiała wzrosnąć o 70%, aby zaspokoić przewidywany popyt.

Bez skutecznego zarządzania ziemią wzrost ten przyspieszy trwający kryzys klimatyczny.

Oznacza to, że mamy korzystną dla wszystkich szansę, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój i integrację finansową.

Dzieląc się danymi na temat gospodarstw świadomych ekologicznie, rządy mogą nadal nagradzać zrównoważony rozwój, pomagając jednocześnie pożyczkodawcom w zapewnieniu rolnikom tak bardzo potrzebnego kapitału.

Podobnie jak Marlin i Dory, którzy łączą siły, aby znaleźć Nemo w klasycznym filmie Pixara, rządy mogą współpracować z prywatnymi pożyczkodawcami, aby znaleźć i finansować drobnych rolników.

Nie należy jednak zapominać, iż lepsze dane mogą pomóc nam chronić środowisko przy jednoczesnym zwiększeniu inwestycji w rolnictwo.

Na podstawie WORLD BANK