EkologiaPrzemysłŚrodowisko

Czynniki świadczące o tym, że mebel jest ekologiczny

Meble ekologiczne

Jak wynika z wielu rozmów przeprowadzonych wśród przedstawicieli różnej wielkości firm działających na rynku meblarskim w Polsce, meble powinny przede wszystkim ładnie wyglądać i dobrze prezentować się we wnętrzu mieszkania.

Wydaje się, że nie jest to dobre stanowisko w odniesieniu do mebli ekologicznych.

Na co więc zwracać uwagę przy zakupie mebli ekologicznych?

Przede wszystkim należy pamiętać, żeby dany produkt można było opisać mianem „ekologiczny” musi on spełniać kilka istotnych warunków.

Do wykańczania powierzchni mebli należy stosować produkty niezawierające rozpuszczalników organicznych lub zawierających te rozpuszczalniki w bardzo małych ilościach.

W nowoczesnych powłokach rozpuszczalniki zastąpione zostały przez wodę, co pozwala na zminimalizowanie emisji lotnych związków organicznych.

Wodorozcieńczalne bejce i lakiery są więc dużo bardziej bezpieczne dla środowiska i człowieka.

Dodatkowo produkty te nie stanowią zagrożenia pożarowego, nie wymagają kosztownego transportu i magazynowania (wymogi ADR)., czy wydajnych (czasami energochłonnych) systemów wentylacyjnych.

A zatem pojęcie „ekologiczny” w odniesieniu do wyrobów takich, jak kleje, lakiery, bejce, oleje czy woski oznacza, że są to produkty przyjazne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla użytkowników.

Pod uwagę należy brać proces produkcji danego rozwiązania oraz cały okres jego „życia” na powierzchni zabezpieczonego elementu.

Przy wytwarzaniu produktów ekologicznych do minimum powinna być ograniczona emisja zanieczyszczeń, a procesy technologiczne przebiegać w zgodzie z aspektami poszanowania środowiska naturalnego.

Podczas użytkowania dany produkt powinien wydzielać jak najmniej substancji, które mogą być szkodliwe.

Z punktu widzenia użytkownika istotne są również takie cechy, jak łagodny (nie drażniący) zapach, wodorozcieńczalność, czy brak wywoływania reakcji alergicznych.

Produkt ekologiczny, stosowany jako wykończenie powierzchni drewna użytkowego powinien być zatem bezpieczny w kontakcie ze skórą czy żywnością, wykonany z czystego surowca pochodzącego z natury, a środowisko nie może ucierpieć przy jego utylizacji.

przem