CzłowiekEkologiaGospodarkaPrzemysłŚrodowisko

DREWNO – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

Polski sektor drzewny i meblarski zajmuje się wytwarzaniem wielu produktów, które łączy źródło zasobu, jakim jest drewno.

Wyroby drewniane znajdują jednak zastosowanie w  wielu dziedzinach.

Popyt na drewno i jego pochodne jest nakreślany przede wszystkim przez potrzeby budownictwa, meblarstwa, transportu, komunikacji, rolnictwa, przemysłu poligraficznego.

Od wielu już lat Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce największych producentów mebli i jest trzecim co do wielkości eksporterem tych wyrobów.

Oprócz mebli, polska jest również znaczącym producentem i eksporterem materiałów podłogowych, opakowań z drewna, palet i stolarki budowlanej.

Stąd tak ważne jest podkreślanie atutów polskiego drewna i przewagi polskich producentów.

Utrzymanie dynamiki rozwoju przemysłu drzewnego i meblarskiego wymaga jednak szeregu działań wspierających, które zapewnią stabilność jego zaopatrzenia w drewno, będą wspomagać wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i technologii oraz ułatwią sprzedaż produktów i zdobywanie rynków zbytu.

Godnym podkreślenia jest fakt, iż dzięki rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pierwszy raz w historii branża meblarska została określona jako jedna z polskich specjalizacji przemysłowych.

Zatem przemysł meblarski, ale też i stolarka budowlana są istotną częścią polskiej gospodarki, jak również zajmują znaczącą pozycję na światowym rynku.

Drewno – tarcica obrzynana

ROZWÓJ BUDOWNICTWA DREWNIANEGO

Nadal pozostaje jednak problem budownictwa drewnianego.

Budownictwo drewniane, tak popularne w Europie i za oceanem wciąż nie ma w Polsce wielu zwolenników.

Traktowane jest u nas jako nietrwałe, awangardowe, a nawet ryzykowne.

Tymczasem takie inwestycje są popularne w innych krajach.

Na przykład w Skandynawii, oprócz domów wolnostojących i całych osiedli, z drewna buduje się szpitale czy żłobki.

W Kanadzie zaś powstają nawet kilkunastopiętrowe drewniane akademiki.

Polska ma własne tradycje budownictwa drewnianego. Od wieków w naszym kraju wznoszono budynki z wykorzystaniem drewna jako elementu konstrukcyjnego.

Budowano domy z bali, w technologii ryglowej oraz innych, obecnie już zapomnianych.

Do dziś na pomorzu stoją wkomponowane w krajobraz tzw. poniatówki – przedwojenne drewniane domy i całe osady, w których osiedlano byłych legionistów.

Inicjatorem ich budowy, w ramach projektu rządowego, był Juliusz Poniatowski – ówczesny minister rolnictwa.

Zatem z pełnym przekonaniem możemy mówić, że drewno łączy w sobie tradycję i nowoczesność.

Dziś podstawową barierą w rozwoju budownictwa drewnianego w naszym kraju są błędne przekonania na jego temat.

Polacy z dystansem podchodzą do budowli z drewna, ponieważ mają  małą wiedzę o nowoczesnych technologiach.

Właściwości konstrukcji drewnianych

Nadal pokutuje też pogląd, że domy drewniane są bardziej palne od murowanych.

Tymczasem np. wełna drzewna, używana do ocieplania budynków, jest zdecydowanie bardziej odporna na ogień, niż styropian czy wełna mineralna.

Przez ostatnie lata nie zauważyliśmy w Polsce ogromnego postępu, jaki się dokonał w technice łączenia drewna.

Powstały między innymi nowoczesne systemy klejenia drewna: warstwowo (BSH) czy krzyżowo (CLT).

Różne konfiguracje tych metod pozwalają na stworzenie bardzo lekkich i wytrzymałych materiałów konstrukcyjnych. To, co kiedyś było niemożliwe, dziś staje się realne.

Na przykład belkę drewnianą można rozpiąć bez podpór na dwunastu i więcej metrach.

Obecnie w Chinach trwają prace nad budową gigantycznej jurty z drewna, której dach będzie miał średnicę około 300m i nie będzie podparty żadnym wspornikiem.

Żadna technologia żelbetonowa nie daje takich możliwości. Dużo obiektów właśnie w technologii CLT buduje się dziś w Londynie.

Budownictwo drewniane

Polski przemysł drzewny

W Polsce, nie licząc małych zakładów, działa ponad 250 dużych firm budujących domy z drewna.

Niestety większość produkcji trafia za granicę.

W Polsce jest jeszcze małe zainteresowanie tego rodzaju produkcją. Problemem jest także brak odpowiedniego drewna konstrukcyjnego.

Przy jego produkcji trzeba bowiem przestrzegać reżimu technologicznego, a z tym bywa u nas różnie.

Drewno musi mieć odpowiednie parametry i powinno być dobrze wysuszone, nie może wysychać w konstrukcji, jak to się często zdarza.

Polski przemysł tartaczny nie daje rady zaspokoić potrzeb producentów domów drewnianych, dlatego sprowadzają oni wiele elementów konstrukcyjnych z zagranicy: Niemiec, Skandynawii i Austrii. Nieco inaczej sytuacja wygląda w branży meblarskiej.

Branża meblarska

Branża meblarska ma bowiem w ostatnich latach dobrą passę, o czym świadczy dynamiczny wzrost sprzedaży, wynoszący wg szacunków między innymi KPMG w latach 2010-1015 średnio 8,7% rocznie, czyli więcej niż wynosiła w tym okresie średnia dla całego przemysłu.

Zarówno we wspomnianych szacunkach, jak i w opiniach przedstawicieli samej branży można liczyć na zwiększenie przychodów branży do 50 mld zł w 2020 roku, a nawet więcej. Jednakże aby dynamika rozwoju wciąż utrzymywała się na tak wysokim poziomie i pozwalała firmom osiągać coraz to lepsze wyniki, tak finansowe, jak i budowania rozpoznawalności marki.

Potrzebne są inwestycje w innowacyjne technologie, coraz doskonalsze maszyny do obróbki  drewna, nowoczesne oprogramowania.

Biorąc pod uwagę zmiany, jakie aktualnie zachodzą pod względem zastosowania nowych technologii, racjonalnego zużywania nowych technologii, racjonalnego zużywania drewna jako podstawowego surowca ekologicznego oraz wyższych wymagań stawianych przez klientów, wdrażanie innowacji jest wręcz obowiązkiem przedsiębiorców.

Drewno jest bezsprzecznie najbardziej ekologicznym materiałem do budowy i wykańczania naszych domów i mieszkań oraz produkcji mebli pod warunkiem, że pozyskiwane jest w sposób kontrolowany i zrównoważony.

Błędne jest zatem przekonanie, że używanie drewna przyczynia się do niszczenia środowiska.

Przy właściwej gospodarce leśnej, jaka obecnie jest udziałem coraz większej ilości krajów i do czego od kilku już lat zobowiązują nas przepisy EU, wybór drewna i produktów drzewnych zamiast tworzyw i innych materiałów daje nam gwarancję, że wybieramy rozwiązania, które są zdecydowanie lepsze dla naszego otoczenia.