EkologiaGospodarkaKlimatNaturaPrzemysłPrzyrodaŚrodowisko

EUROPA ZMIERZA W KIERUNKU BUDOWNICTWA ZRÓWNOWAŻONEGO

Budownictwo drewniane

Komisja Europejska uruchomiła system Level(s)

Komisja Europejska uruchomiła fazę pilotażową systemu Level(s), który wyznacza kierunki w jakich podążać będą unijne regulacje w zakresie zrównoważonego budownictwa.

Program Level(s) to pierwszy instrument tego rodzaju opracowany do stosowania w całej Europie, który ma pomóc w transformacji sektora budownictwa.

Zatem nowo powstające budynki mają być jak najbardziej przyjazne dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka

Level(s) to system dobrowolnej sprawozdawczości składający się z zestawu prostych wskaźników do pomiaru zrównoważonej charakterystyki środowiskowej budynków obejmujący cały cykl ich życia.

Z pewnością jednolicenie danych pozwoli na analizę sektora budowlanego.

Między innymi porównywanie wpływu na środowisko i zdrowie człowieka różnych technologii konstruowania i wznoszenia budynków.

Niewątpliwie Level(s) może pomóc stworzyć w całej Europie środowisko sprzyjające zrównoważonemu budownictwu oraz wesprze przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Inicjujemy ten system podczas Światowego Tygodnia Budownictwa Ekologicznego, akcentując pozycję Unii, jako światowego lidera.

Stanowi on ważny krok w kierunku bardziej zasobo-oszczędnej i konkurencyjnej branży budowlanej w Europie. Powiedział Karmenu Vella – unijny komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa.

Level(s) stosuje miarodajne wskaźniki oparte na istniejących narzędziach i standardach

Uwzględniają one energię, materiały, wodę, zdrowie i komfort, zmiany klimatu oraz koszty i wartość w całym cyklu życia budynków przemysłowych i mieszkalnych.

Narzędzia i systemy certyfikacji w zakresie zrównoważonego charakteru mogą zawierać go jako moduł swoich produktów. Jest on otwarty i ogólnie dostępny.

Level(s) powstał w wyniku szeroko zakrojonych konsultacji z przedstawicielami branży i sektora publicznego.

Jego centralnym elementem są wskaźniki wydajności dla obszarów takich, jak: emisja gazów cieplarnianych, efektywne gospodarowanie zasobami i wodą, a także zdrowie i wygoda korzystania.

Wskaźniki te oparte są na istniejących już narzędziach i standardach.

Cały system połączyć ma wypracowanie wspólnego rozumienia, czym jest w praktyce zrównoważone budownictwo rozumiane nie tylko jako sama efektywność energetyczna.

Dobrowolna faza testowa Level(s) potrwa do roku 2019.

Budownictwo ekologiczne – drewniane.

Na czym skupia się Level(s)

Komisja Europejska zachęca wszystkich realizujących projekty budowlane do poszerzenia wiedzy na temat tego systemu i udziału w projekcie pilotażowym.

Wyniki projektu będą podstawą unijnych regulacji w zakresie budownictwa.

To sygnał dla rynku, że zrównoważone budownictwo z niszowego staje się normą.

Wspólny cel, jakim jest budowanie budynków o niemal zerowym zużyciu energii w całej Europie, zmobilizował nieomalże cała branżę.

Niewątpliwie Level(s) skupia się na głównych aspektach efektywności środowiskowej budynku.

Oferując proste narzędzie analizy wszystkim, którzy chcą budować w bardziej zrównoważony sposób.

Obejmuje on następujące aspekty: emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia budynku, cykle życia materiałów użytych do budowy. Im mniej wpływają na środowisko i im łatwiej je odzyskać w celu dalszego wykorzystania, tym lepiej.

Możliwość obiegu zamkniętego surowców, wydajne korzystanie z zasobów wodnych, zdrowie i wygodne pomieszczenia, dostosowanie się do zmian klimatu i odporność na nie oraz koszt i wartość budynku w jego całym cyklu życia – to podstawowe kryteria oceny.

Reasumując – każdy wskaźnik Level(s) jest tak opracowany, by uwzględnić zarówno wpływ środowiskowy danego budynku, jak i priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju na poziomie europejskim.

Źródło: Komisja Europejska