EkologiaŚrodowisko

Etanol z kukurydzy zmniejsza ślad węglowy i gazy cieplarniane

Kukurydza

Badania pokazują, że stosowanie etanolu z kukurydzy zmniejsza ślad węglowy i redukuje emisje gazów cieplarnianych.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Argonne National Laboratory Departamentu Energii USA (DOE) ujawnia, że stosowanie etanolu z kukurydzy zmniejsza ślad węglowy i emisję gazów cieplarnianych.

Badanie, niedawno opublikowane w Biofuels, Bioproducts and Biorefining, analizuje produkcję etanolu z kukurydzy w Stanach Zjednoczonych w latach 2005-2019, kiedy to produkcja wzrosła ponad czterokrotnie.

Naukowcy ocenili intensywność emisji gazów cieplarnianych (GHG) etanolu z kukurydzy (czasami nazywanej intensywnością węgla lub CI) w tym okresie i stwierdzili 23% redukcję CI.

Według naukowców Argonne produkcja etanolu z kukurydzy wzrosła w tym okresie z 1,6 do 15 miliardów galonów (6,1 do 57 miliardów litrów).

Sprzyjające polityki dotyczące biopaliw – takie jak norma dotycząca paliw odnawialnych Agencji Ochrony Środowiska i kalifornijska norma dotycząca paliw niskoemisyjnych – pomogły w osiągnięciu wzrostu.

Oba programy federalne i stanowe oceniają emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia ścieżek produkcji paliw, aby obliczyć korzyści wynikające ze stosowania paliw odnawialnych.

Aby ocenić emisje, naukowcy wykorzystują proces zwany analizą cyklu życia lub LCA – standardową metodą porównywania względnych wpływów emisji gazów cieplarnianych na różne ścieżki produkcji paliwa.

„Od późnych lat 90. XX wieku badania LCA wykazały korzyści wynikające z redukcji emisji gazów cieplarnianych przez etanol z kukurydzy jako alternatywę dla benzyny” – zauważył Michael Wang, starszy naukowiec z Argonne, który kieruje Centrum Oceny Systemów w oddziale Energy Systems laboratorium i jest jednym z głównych kierowników badań.

„To nowe badanie pokazuje ciągły trend spadkowy emisji gazów cieplarnianych etanolu z kukurydzy”.

„Ścieżka produkcji etanolu z kukurydzy – zarówno pod względem uprawy kukurydzy, jak i biorafinerii – bardzo się rozwinęła od roku 2005” – zauważył Uisung Lee, analityk firmy Argonne, pierwszy autor badania.

Lee wskazał, że badanie opierało się na kompleksowych statystykach uprawy kukurydzy z Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych oraz produkcji etanolu z kukurydzy na podstawie branżowych danych porównawczych.

Hoyoung Kwon, współautor, stwierdził, że plony zbóż kukurydzy w USA poprawiły się o 15%, osiągając 168 buszli na akr, pomimo stałego dopływu nawozów, co skutkuje zmniejszeniem intensywności podawania nawozu na buszel zebranej kukurydzy: zmniejszenie o 7% zużycia azotu i 18% w użyciu potażu.

May Wu, inny współautor, dodał, że uzysk etanolu wzrósł o 6,5%, przy 24% zmniejszeniu zużycia energii przez rośliny.

„Wraz ze zwiększeniem całkowitej ilości i zmniejszonymi wartościami CI etanolu z kukurydzy w latach 2005-2019, etanol z kukurydzy spowodował całkowitą redukcję emisji gazów cieplarnianych o ponad 500 milionów ton w latach 2005-2019” – podkreśla Wang.

„W Stanach Zjednoczonych biopaliwa, takie jak etanol z kukurydzy, mogą odgrywać kluczową rolę w zmniejszaniu naszego śladu węglowego”.

Zespół Argonne wykorzystał w tym badaniu model GREET® firmy Argonne.

Firma Argonne opracowała model GREET (gazy cieplarniane, emisje regulowane i zużycie energii w technologiach), jedyne w swoim rodzaju narzędzie analityczne LCA, które symuluje zużycie energii i emisje różnych kombinacji pojazdów i paliw. Rząd, przemysł i inni naukowcy na całym świecie używają GREET® do modelowania LCA etanolu z kukurydzy i innych biopaliw.

Jak wskazano, praca jest finansowana przez Biuro Technologii Pojazdów DOE w Biurze Efektywności Energetycznej i Energii Odnawialnej.

Źródło: Argonne National Laboratory