KlimatŚrodowisko

Globalne ocieplenie odkrywa rzadkie artefakty w lodzie zamkniętym przez tysiące lat

Topniejące lodowce właśnie odsłoniły rzadkie artefakty ukryte w starożytnym lodzie przez tysiące lat w obliczu globalnego ocieplenia. Tak wynika z raportu organizacji non-profit Tanana Chiefs Conference (TCC) z siedzibą na Alasce, z którego wynika, że ​​w lodowcach i płatach lodu w Mongolii, Europie i Ameryce Południowej odkryto pozostałości archeologiczne. W Ameryce Północnej podobnych odkryć dokonano w kanadyjskim Jukonie, Górach Skalistych i na Alasce.

Globalne ocieplenie odnosi się do stopniowego wzrostu temperatury na całej Ziemi. Jest to spowodowane naturalnymi lub antropogenicznymi gazami cieplarnianymi, takimi jak dwutlenek węgla i inne zanieczyszczenia uwięzione w atmosferze. Te zamknięte gazy lub cząstki absorbują ciepło słoneczne i promieniowanie słoneczne, powodując przyspieszenie efektu cieplarnianego. Zjawisko to od lat przyczynia się do topnienia lodów i lodowców na całym świecie.

Od ponad stulecia wpływ działalności człowieka, takiej jak spalanie paliw kopalnych i emisja gazów cieplarnianych, przyczynia się do globalnego ocieplenia. Oprócz topnienia lodowców zjawisko klimatyczne jest również odpowiedzialne za globalny wzrost poziomu mórz, co zagraża społecznościom przybrzeżnym i regionom nisko położonym. W ciągu ostatniej dekady Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przewodziła Porozumieniu paryskiemu z r. 2015, którego celem było rozwiązanie kwestii ochrony środowiska.

Topniejące lodowce i rzadkie artefakty

Według TCC topniejące lodowce odkrywają rzadkie artefakty  ze starożytnej przeszłości ludzkości w miarę ciągłego ocieplania się planety. Doktor E. James Dixon z organizacji stwierdził w swoim raporcie z 14 lutego, że większość tych artefaktów jest wykonana z łatwo psujących się materiałów, takich jak kora, skóra i drewno. Przedmioty te szybko rozkładają się pod wpływem powietrza. Ponowne pojawienie się tych reliktów mówi nam również o starożytnych ludziach żyjących w środowiskach lodowcowych.

W listopadzie roku 2023 zgłoszono, że archeolodzy odkryli starożytne artefakty  sprzed ponad 7000 lat. Obiekty znaleziono w topniejących płatach lodu w kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska, szczególnie w parku prowincjonalnym Mount Edziza. W Norwegii topniejące lodowce odsłoniły także ponad 2000 artefaktów powstałych na przestrzeni 6000 lat, ukazując historyczne życie starożytnych mieszkańców gór.

Co powoduje globalne ocieplenie?

Klimatolodzy twierdzą, że gazy wychwytujące ciepło (wspomniane wcześniej) są główną przyczyną wzrostu średniej temperatury na świecie o 1 stopień Celsjusza od końca XIX wieku. Według Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA), oprócz dwutlenku węgla, do globalnego ocieplenia przyczyniają się także gazy cieplarniane, takie jak metan, ozon, podtlenek azotu i inne cząsteczki szkodliwe dla klimatu.

Przez dziesięciolecia liczne badania korelowały „globalne ocieplenie” ze zmianami klimatycznymi, które odnoszą się do zmian klimatycznych lub zmian przeciętnych warunków pogodowych. Ogólnie rzecz biorąc, te zjawiska pogodowe i klimatyczne zwiększają częstotliwość i intensywność klęsk żywiołowych, w tym burz, fal upałów i susz. Co więcej, zdarzenia te zmieniają również środowisko i ekosystemy, wpływając zarówno na życie lądowe, jak i wodne.

Powiązane badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz i zakwaszenie oceanów to tylko niektóre z niezliczonych skutków globalnego ocieplenia dla środowiska.

Opracowanie: irme.pl