CzłowiekEkologiaKlimatNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych

29 sierpnia jest Międzynarodowym Dniem Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych.

Jego obchody mają na celu zwrócenie uwagi światowej opinii społecznej na wysiłki ONZ, państw członkowskich, organizacji międzyrządowych i pozarządowych oraz mediów na rzecz zakazu prób broni nuklearnej, który znacznie wzmocniłby globalne bezpieczeństwo.

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych proklamowano rezolucją 64/35 Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2009 roku.

Datę tę wybrano ze względu na fakt, że tego dnia w 1991 roku dekretem Nursułtana Nazarbajewa, prezydenta Kazachstanu, zamknięto największy na świecie poligon do testowania broni jądrowej.

Znajdował się nieopodal Semipalatinska.

Jego zamknięcia dokonano dokładnie 42 lata po tym, jak ZSSR przeprowadził pierwszy test swojej broni jądrowej.

W latach 1949-1991 Moskwa przeprowadziła ponad 450 prób broni jądrowej w Kazachstanie, w wyniku czego ponad 1,5 mln ludzi dotknęło skażenie radioaktywne.

W XX wieku próby jądrowe były przeprowadzane również przez USA, Wielką Brytanię, Francję, Chiny, Indie oraz Pakistan.

Obecnie, w XXI wieku, robi to jedynie Korea Północna. Ostatnią do dziś próbą jądrową, trzecią od 2006 roku, Pyongyang zastosował w lutym roku 2013.

W roku 1996 na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przyjęto Traktat o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową (CTBT).

Dokument podpisały 183 kraje, z czego 159 państw go ratyfikowało.

Polska dokonała tego w roku 1999.

Traktat wejdzie jednak w życie dopiero po jego ratyfikacji przez 36 z 44 wymienionych w nim państw.

Wśród krajów, które jeszcze tego nie dokonały, są: USA, Chiny, Izrael, Iran, Egipt, Indie, Pakistan i Korea Północna.

Ban Ki-moon, sekretarz generalny ONZ, z okazji Międzynarodowego Dnia Sprzeciwu wobec Prób Nuklearnych, wezwał państwa członkowskie do ratyfikowania CTBT i przestrzegania moratorium na wybuchy jądrowe.

Społeczeństwo obywatelskie, środowiska akademickie oraz media odgrywają ważną rolę w osiąganiu tych celów.

Podejmijmy wspólny wysiłek na rzecz powstrzymania prób jądrowych na świecie i zbudowania dla naszych dzieci świata wolnego od broni nuklearnej – podkreślił szef ONZ.

20 lat temu Kazachstan dobrowolnie zrzekł się czwartego na świecie arsenału nuklearnego i razem z sąsiadami stworzył w Azji Środkowej strefę bezatomową.

Od roku 2011 Astana prowadzi szeroką, międzynarodową kampanię na rzecz ostatecznego zakazu prób broni jądrowej – Projekt ATOM (Abolish Testing. Our Mission).

W stronie internetowej projektu, dostępnej TUTAJ, każdy może się zapoznać z tragicznymi skutkami prób nuklearnych w Kazachstanie i dołączyć do ponad 70.000 osób, które podpisały już skierowany do liderów państw apel o bardziej aktywną i skuteczną walkę na rzecz świata wolnego od broni masowego rażenia.

Broń jądrowa jest najbardziej niszczycielskim rodzajem broni masowego rażenia, jaki do tej pory wynalazł człowiek.

W działaniach wojennych bomby atomowe wykorzystane zostały dwukrotnie.

Podczas II wojny światowej Stany Zjednoczone zrzuciły takie ładunki na dwa japońskie miasta – Hiroszimę (6 sierpnia 1945 r.) oraz Nagasaki (9 sierpnia 1945 r.).

W obydwu wybuchach zginęło łącznie 210 000 ludzi, niemalże drugie tyle zostało rannych. Obrażenia jakie odnieśli poszkodowani w wybuchach to przede wszystkim ciężkie oparzenia ciała, urazy organów wewnętrznych oraz napromieniowanie.

W kilka lat po bombardowaniach u osób narażonych na kontakt z promieniowaniem odnotowano wzrost liczby przypadków zachorowań na białaczkę, a po dekadzie część ocalałych z nalotów zaczęła cierpieć na nowotwory tarczycy, płuc i piersi.

Skutki napromieniowania odczuwalne są do dziś, pomimo upływu prawie 70 lat.

W rejonach, w których zrzucono bomby odsetek chorujących na nowotwory, ale także liczba poronień czy urodzeń dzieci z różnego rodzaju deficytami, jest wyższa, niż na terenach nie dotkniętych skażeniem.