EdukacjaEkologiaNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Rośliny leśne

Rośliny leśne

Tytuł: Rośliny leśne
Autor: Leokadia Witowska Żuk
Wydawca: Oficyna wydawnicza Multico
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 760
Wymiary: 170x220mm
Okładka twarda
ISBN 978-83-7073-359-9

Opis

„Rośliny leśne” to kompendium wiedzy o gatunkach, które rosną w naszych lasach. Są tu precyzyjne charakterystyki botaniczne, informacje o występowaniu poszczególnych roślin na świecie i w Polsce oraz o siedlisku, w którym rosną, a do tego wiadomości w postaci piktogramów o aktualnym statusie ochronnym oraz o tym, czy jest to roślina obcego pochodzenia, czy ma właściwości trujące albo też lecznicze.

W książce opisano łącznie ponad 800 gatunków, przede wszystkim ściśle związanych z lasami, ale też takich, które na obszary leśne przechodzą z innych ekosystemów.

Oprócz drzew, krzewów, krzewinek i roślin zielnych znajduje się rozdział o najważniejszych mszakach i porostach.

Dr hab. Leokadia Witkowska-Żuk jest emerytowanym profesorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W roku 1956 rozpoczęła pracę jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Botaniki Leśnej.

Zajmowała się morfogenezą roślin drzewiastych, fitosocjologią i ochroną szaty roślinnej.

Przez ponad 30 lat kierowała badaniami prowadzonymi przez studentów w ramach sekcji botaniki leśnej Kola Naukowego Leśników.

Jest współautorką podręcznika akademickiego z botaniki leśnej.

Spis treści

Od autorki

Wstęp

Las jako zbiorowisko roślinne

System zbiorowisk roślinności leśnej

Atlas roślin leśnych

Warstwa drzew

Warstwa krzewów

Warstwa runa: krzewinki i zielne rośliny naczyniowe

Rośliny dwuliścienne

Rośliny jednoliścienne

Paprotniki

Warstwa mszysto-porostowa

Mchy

Wątrobowce

Porosty