EdukacjaEkologiaNaturaPrzyrodaŚrodowisko

WADY DREWNA

Drewno

Tytuł: Wady drewna 
Autor: Robert Kimbar
Wydawca: Robert Kimbar
Rok wydania: 2011 Wydanie pierwsze poprawione
Liczba stron: 252
Wymiary: 172×240 mm
Okładka twarda
ISBN 978-83-933251-1-5

Opis

Wady drewna

Wady drewna to wyjątkowo aktualne źródło wiedzy dla osób zajmujących się klasyfikacją surowca drzewnego, pracujących w leśnictwie i przemyśle drzewnym. Bogato ilustrowana książka, zawiera szczegółowe, a zarazem przystępnie opisane zagadnienia z zakresu rozpoznawania i sposobu pomiaru wad drewna, jak również przyczyn ich powstawania oraz wpływu na rosnące drzewa i pozyskane drewno. Jako pierwsza publikacja na rynku podaje informacje wykraczające poza czysto techniczną, brakarską wiedzę.

Opinie

„Wady drewna” autorstwa dr inż. Roberta Kimbara są opracowaniem o wielkim znaczeniu dla nauk leśnych i drzewnych, a przede wszystkim dla praktyki gospodarczej. Publikacja jest wyjątkowo aktualna i oryginalna, napisana klarownie i przystępnie, z wyjątkowym znawstwem i na wysokim poziomie merytorycznym. Książka ta jest pozycją unikalną wśród tego rodzaju opracowań. – prof. dr hab. Witold Pazdrowski – Kierownik Katedry Użytkowania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Najbardziej dopracowana książka o tematyce brakarskiej, znacznie wykraczająca poza stereotypy tego typu pozycji, napisana w sposób wyjątkowo przystępny i ciekawy. Opis detali, rzeczowość, wiedza i profesjonalizm autora, jakość i dobór materiału fotograficznego niespotykane w żadnej innej publikacji z tego zakresu. Źródło wiedzy dla najbardziej dociekliwych specjalistów z zakresu surowca drzewnego oraz instruktorów brakarstwa. – inż. Adam Wytykowski – instruktor brakarstwa, wieloletni pracownik RDLP Poznań, odpowiedzialny za dobór surowca na aukcje drewna cennego w Krotoszynie

Źródło wiedzy brakarzy surowca drzewnego

Brakarstwo należy postrzegać jako konieczną reakcję gospodarki leśnej na zachodzące na rynku surowca drzewnego procesy. Liczba zastosowań drewna ciągle rośnie. Szacuje się, że współcześnie surowiec drzewny znajduje już ponad 30 tysięcy różnych zastosowań i liczba ta stale wzrasta. Jednocześnie rośnie także popyt na surowiec drzewny przy zmniejszającej się powierzchni leśnej świata. Taka sytuacja wymusza konieczność jak najbardziej oszczędnego i przemyślanego gospodarowania tym surowcem. Celem brakarstwa, zarówno jako nauki, jak i części praktyki leśnej, powinna być wiec jak najbardziej rozsądna klasyfikacja drewna, umożliwiająca potencjalnie jak najlepsze jego wykorzystanie, czyli takie, jakie wynika z właściwości praktycznie każdej pojedynczej sztuki drewna!

Obecne w Polsce surowiec drzewny podlega tzw. klasyfikacji jakościowo-wymiarowej. Klasyfikacji wybranej sztuki drewna do danej klasy lub grupy jakościowo-wymiarowej dokonuje się na podstawie określenia wymiarów oraz jakości surowca drzewnego. Określenie wymiarów odbywa się z wykorzystaniem wybranych i dość łatwych do przyswojenia metod dendrometrycznych. Jakość natomiast definiuje się na podstawie zakresu dopuszczalności określonych wad drewna (ich liczby, wielkości, czasami samej jedynie obecności lub braku). Wszystkich zaś wad drewna, ich grup, rodzajów, odmian oraz form spotykanych w praktyce oraz opisanych w całej dostępnej literaturze, naliczyć można około 200. Całościowa wiedza na ich temat, także ta wykraczająca poza surowe, „normowe” opisy, uzupełniona jest pełną i bogatą ilustracją graficzną. W książce zaprezentowano m.in. zmienność wad drewna na poszczególnych gatunkach drzew. Jeszcze nigdy do tej pory w naszym kraju nie została przedstawiona w jednej publikacji. Wiedza ta zaś jest niezwykle bogata.

Stworzenie publikacji nie byłoby możliwe, gdyby zdobywanie wiedzy na temat wad drewna nie było prywatnym hobby autora. Wady drewna powstały na bazie dostępnej literatury brakarskiej, pełnych anegdot dziesiątek godzin rozmów z leśnikami, setek dni spędzonych w terenie i ponad 40 tysięcy zrobionych zdjęć.

Autor

Robert Kimbar – doktor nauk leśnych, specjalizujący się w zakresie nauki o drewnie, zwłaszcza z zakresu jakości surowca drzewnego; brakarz surowca drzewnego I klasy. Twórca oryginalnych autorskich zajęć na temat wad drewna dla studentów leśnictwa oraz pracowników Lasów Państwowych. Jest autorem ponad 100 artykułów z zakresu użytkowania lasu – głównie nauki o surowcu drzewnym (w tym ponad 80 publikacji z zakresu brakarstwa); publicysta czasopism: Drwal, Agromechanika, Las Polski czy portalu Drewno.pl

Spis treści

Geneza „Wad drewna”
Prolog
1. Wstęp
1.1. Wady drewna – podstawy do klasyfikacji surowca drzewnego
2. Historia brakarstwa
2.1. Historia klasyfikacji surowca drzewnego w zarysie
2.2. Rok 1913 – „Użytkowanie lasów” Aleksandra Nowickiego
2.3. Rok 1922 – „Techniczne własności drewna” prof. Szwarca
2.4. Rok 1951 – „Wady drewna” Emilii Stebnickiej.
3. Wady drewna – ogólna charakterystyka
3.1. Podstawy
3.2. Podział wad drewna okrągłego
4. Szczegółowa charakterystyka wad drewna
4.0. Melodyka prezentacji wad drewna
4.1. Sęki
4.1.0. Sęki – wiadomości ogólne
4.1.1. Sęki otwarte
4.1.2. Sęki zarośnięte
4.1.2.1. Guz
4.1.2.2. Róża
4.1.2.3. Brewki
4.1.3. Rozmieszczenie sęków na przekroju podłużnym pnia drzew
4.1.4. Wpływ sęków na właściwości drewna
4.2. Pęknięcia
4.2.1. Fiknięcia czołowe
4.2.2. Pęknięcia boczne
4.2.2.1. Pęknięcia z przesychania
4.2.2.2. Fiknięcia mrozowe
4.2.3. Pęknięcia czołowo-boczne
4.3. Wady kształtu
4.3.1. Krzywizna
4.3.2. Zbieżystość
4.3.3. Zgrubienie odziomkowe
4.3.4. Napływy korzeniowe
4.3.3. Spłaszczenie
4.3.6. Obrzęk
4.3.7. Rak
4.4. Wady budowy
4.4.1. Zabitka czyli martwica
4.4.2. Zakorek
4.4.3. Skręt włókien
4.4.4. Nierównomierna szerokość słojów rocznych
4.4.5. Rdzeń mimośrodowy
4.4.6. Wielordzenność
4.4.7. Twardzica
4.4.8. Drewno ciągliwe
4.4.9. Przeżywiczenie
4.4.10. Pęcherze żywiczne
4.5. Zabarwienia drewna
4.5.0. Podział zabarwień
4.5.1. Fałszywa twardziel
4.5.2. wewnętrzny biel
4.5.3. Zaparzenie
4.5.4. Zaciągi garbnikowe
4.5.5. Sinizna
4.5.6. Brunatnica
4.5.7. Czerwień bielu.
4.5.8. Zabarwienie drewna powstałe wskutek działania wody
4.6. Zgnilizny
4.7. Uszkodzenia mechaniczne
4.7.1. Chodniki owadzie (opracowanie: Tomasz Jaworski, Robert Kimbar)
4.7.2. Spała żywiczarska
4.7.3. Uszkodzenie przez ptaki
4.7.4. Odarcie kory
4.7.5. Zaciosy
4.7.6. Zwęglenie
4.7.7. Obecność ciał obcych
4.8. Wady drewna niewymienione w Polskiej Normie „PN-79/D-01011 Drewno okrągłe. Wady”
4.8.0. Podłoże merytoryczne
4.8.1. Pęknięcia/uszkodzenia piorunowe
4.8.2. Pęknięcia słoneczne
4.8.3. Inne pęknięcia
4.8.3.1. Pęknięcia powietrzne
4.8.3.2. Pęknięcia żywiczne
4.8.4. Rozwidlenie
4.8.5. Falisty kształt przekroju poprzecznego
4.8.6. Falisty układ słojów
4.8.7. Falisty układ włókien
4.8.8. Splot włókien
4.8.9. Plamki rdzeniowe
4.8.10. Spalenizna dębu
4.8.11. Brunatnica twardzieli jodły
4.8.12. Zabarwienie od metali
4.8.13. Plamy od metalu
4.8.14. Podcięcie oraz wyrwa
4.8.15. Zaszarzenie
4.8.16. Uszkodzenia maszynowego pozyskiwania drewna
5. Wady drewna – pojęcie o charakterze ambiwalentnym
6. Specyfika brakarskiego języka
6.0. Wiadomości ogólne
6.1. Jakie może być drewno?
6.2. Wśród wielu znaczeń czyli o tym, że róża nie zawsze ma kolce
6.3. „Paradoks dziupli”
7. Wady drewna a ochrona przyrody
8. Brakarskie anomalie, paradoksy, wyjątki i ciekawostki
Literatura