CzłowiekEkologiaŚrodowisko

Naukowcy testują stare zabawki i ujawniają, że 84 procent było toksycznych

Kiedy naukowcy ocenili ogromną liczbę starych plastikowych zabawek i przebieranek, odkryli, że 84 procent produktów zawiera substancje chemiczne, które mogą wpływać na wzrost i rozwój dzieci oraz zdolności reprodukcyjne.

Zdaniem ekspertów zanieczyszczenia te będą przeszkodą dla przyszłej gospodarki o obiegu zamkniętym opartej na ponownym wykorzystaniu i recyklingu.

Toksyny w starych zabawkach

Obecne zachowanie typu „użyj i wyrzuć” marnuje i wyczerpuje skąpe zasoby Ziemi.

Parlament Europejski ustanowił w r. 2021 plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, zgodnie ze ScienceDaily, który promuje ponowne użycie, naprawę i recykling przedmiotów i zasobów.

Ale pytanie brzmi, czy wszystkie produkty można ponownie wykorzystać?

Naukowcy z Uniwersytetu w Gothenburgu opublikowali niedawno badanie w Journal of Hazardous Materials Advances, wykazujące, że stare zabawki i przebieranki mogą zawierać niebezpieczne chemikalia, które mogą powodować raka, uszkadzać DNA lub upośledzać zdolność reprodukcyjną dzieci w przyszłości.

Według badania większość starszych zabawek i towarów (84%) zawierała ilości chemikaliów przekraczające obecne limity regulacyjne.

Łącznie 30% nowszych zabawek i produktów również przekroczyło dopuszczalne limity.

Z kolei starsze zabawki były wyraźnie uboższe.

Stężenia substancji toksycznych były znacznie wyższe w starszych towarach.

Według Bethanie Carney Almroth, kilka starych piłek miało stężenie ftalanu przekraczające 40% wagi zabawki, co stanowi 400-krotność dopuszczalnego limitu.

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek, rozporządzenie UE w sprawie składu chemicznego zabawek, ogranicza dopuszczalne poziomy różnych związków chemicznych obecnych w zabawkach, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa zabawek dopuszczalne poziomy dopuszczalne dla nowych zabawek wynoszą obecnie 0,1% wagowo dla ftalanów i 0,15% wagowo dla krótkołańcuchowej chlorowanej parafiny.

Według ustaleń ponowne użycie i recykling nie zawsze są korzystne.

Gospodarka o bardziej zamkniętym obiegu wymaga zakazów i innych działań rządowych w celu wyeliminowania niebezpiecznych związków z tworzyw sztucznych i innych produktów.

Chociaż dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek odegrała kluczową rolę w zmniejszaniu częstości występowania niebezpiecznych chemikaliów w zabawkach, według Daniela Slunge, ekonomisty ds. środowiska z Uniwersytetu w Göteborgu, dotyczy tylko nowych zabawek, a nie starych.

Z jakiego plastiku wykonane są zabawki?

Plastikowe zabawki są szkodliwe dla dzieci i noworodków ze względu na mieszankę kilku chemikaliów, z których większość jest zawarta w plastiku PVC, czytamy w Green Child Magazine.

Niektóre zagrożenia wynikają ze sposobu obchodzenia się z zabawkami, a także z tego, czy trafiają do ust dziecka.

PVC jest najbardziej szkodliwym materiałem ze względu na zawarte w nim dodatki. Jest używany w prawie każdej zabawce z miękkiego plastiku.

Co gorsza, można go znaleźć w produktach dla noworodków, takich jak gryzaki, zabawki do kąpieli i zabawki do ściskania.

Jednym z najniebezpieczniejszych skutków plastikowych zabawek, a także największym zagrożeniem bezpieczeństwa związanym z tymi truciznami, jest to, że mogą wyciekać, szczególnie gdy noworodki lub dzieci wkładają zabawki do ust.

Od roku 2007, roku wycofania zabawek wiodących, standardy bezpieczeństwa uległy poprawie.

Wiedząc, że przedmioty przeznaczone dla noworodków i dzieci są pod kontrolą, ułatwiłoby nam życie, to jednak do rodziców należy monitorowanie tego, co trafia do ich domów i pudełek na zabawki.

Po pozwie wszczętym przez Radę Obrony Zasobów Naturalnych, Sojusz ds. Sprawiedliwości Ochrony Środowiska i Partnerzy Zapobiegania Rakowi Piersi, Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich postanowiła w październiku r. 2017 zakazać pięciu bardziej niebezpiecznych związków ftalanów z tworzyw sztucznych stosowanych w zabawkach dla dzieci.

Polipropylen to jeden z najbezpieczniejszych polimerów do zabawek.

Polipropylen jest odporny na ciepło i nie przecieka nawet pod wpływem ciepłej lub gorącej wody. Nadaje się również do przechowywania żywności i napojów.

Sprawdzając etykiety zabawek, zauważymy, że rodzaj polimerów używanych w produkcji jest rzadko określany. Możemy skontaktować się z producentem, aby potwierdzić plastikowy makijaż cenionych zabawek, z którymi nie chcemy się rozstać.


Opracowanie: irme.pl