GospodarkaKlimatPrzemysł

Badanie, które opracowuje metody pomagające zakładom energetycznym w skutkach zmian klimatu

W obliczu zagrożenia zmiennością zmian klimatycznych naukowcy opracowali metodę określania dostaw energii odnawialnej. W badaniu podkreślono znaczenie planowania energetycznego.

Akcja klimatyczna ONZ wyjaśniła, że energia odnawialna generuje niższe emisje niż paliwa kopalne. Energia wytwarzana jest z naturalnych źródeł, które są uzupełniane.

Ponadto ekolodzy i naukowcy zalecają korzystanie z energii odnawialnej, ponieważ nie szkodzi ona środowisku. Paliwa kopalne z gazu, ropy naftowej lub węgla odnoszą się do energii nieodnawialnej, powodującej emisje gazów cieplarnianych.

Według Akcji Klimatycznej ONZ źródłami energii odnawialnej są:

  • Energia słoneczna
  • Energia wiatrowa
  • Energia geotermalna
  • Energia wodna
  • Energia oceaniczna
  • Bioenergia

Z drugiej strony, główna autorka badania, Uma Bhatt, powiedziała, że zrozumienie wpływu zmian klimatycznych jest ważne. Zmienność energii odnawialnej może stworzyć odporny system energetyczny na przyszłość. Bhatt jest również profesorem nauk o atmosferze w Instytucie Geofizycznym.

Czasopismo Land opublikowało wyniki badań i można je przeczytać w ScienceDaily.

Zmiana klimatu wpływająca na dostawy energii odnawialnej

W ramach badania naukowcy z Instytutu Geofizycznego Uniwersytetu Alaski Fairbanks i Hiszpanii opracowali metodę, która pomaga lokalnym menedżerom ds. energii. Pomoże społecznościom w określeniu optymalnej kombinacji zasobów odnawialnych i magazynowania energii.

Według badań, wskazał on na nasilanie się niezwykłych wzorców pogodowych, nasilonych przez zmiany klimatyczne. Ponieważ staje się to niezwykłe, naukowcy stwierdzili, że zapotrzebowanie na moc i dostępność odnawialnych źródeł energii może stać się bardziej zmienne.

Naukowcy przebadali dwie lokalizacje z 60-letnimi danymi klimatycznymi uzyskanymi dla każdego obszaru: miasto Kordowa na Alasce w Prince William Sound, które doświadcza subpolarnego klimatu oceanicznego, oraz Palma de Mallorca, która jest subtropikalną wyspą hiszpańską.

Ponadto w badaniu podkreślono, że energia słoneczna i wodna są podatne na zmiany klimatyczne, a ekstremalne zjawiska pogodowe stają się mniej wiarygodne.

Na przykład zmniejszone opady mogą mieć wpływ na elektrownie wodne, co oznacza, że zapotrzebowanie na energię może być nieprzewidywalne, ponieważ klimat staje się zmienny.

Współautor badania, David Newman, powiedział, że aby rozwiązać ten problem, należy usunąć zmienność lub ją zrekompensować. Newman jest profesorem fizyki w Instytucie Geofizycznym UAF.

Z drugiej strony Bhatt wyjaśnił wzajemne powiązania klimatu i energii. Główny autor podkreślił znaczenie edukacji myślenia i rozwiązywania problemów.

Propozycje

W ramach badań zaproponowano rozwiązania dotyczące zmienności klimatu i jej wpływu na podaż.

  • Naukowcy powiedzieli, że przygotują potrzebne generatory oparte na paliwach kopalnych, które można szybko uruchomić.
  • Badanie wykazało jednak, że nadal jest to produkt kopalny.
  • W przypadku czystszej metody badania zasugerowały magazynowanie nadmiaru energii ze źródeł odnawialnych przy normalnym zapotrzebowaniu oraz inne rozwiązania magazynowania z innych źródeł energii odnawialnej, takie jak magazynowanie pompowe.
  • W badaniu zauważono również, że inne metody przechowywania to grawitacyjne magazynowanie energii, magazynowanie energii w postaci koła zamachowego i magazynowanie sprężone.

Opracowanie: irme.pl