EkologiaNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Naukowcy opracowują biodegradowalny materiał w wodzie morskiej, aby rozwiązać problem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi

Naukowcy opracowali nowy pomysł na materiały biodegradowalne, które mają zastąpić tworzywa sztuczne na całym świecie. Mówi się, że wspomniany materiał ulega biodegradacji w wodzie morskiej. Plastikowe rozwiązanie może zmienić masowe wykorzystanie i konsumpcję tworzyw sztucznych.

Masowe i niepowstrzymane stosowanie tworzyw sztucznych na całym świecie wzbudziło obawy ekologów i badaczy. Tworzywa sztuczne są odpowiedzialne za niszczenie siedlisk zwierząt i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Ponadto tworzywa sztuczne mogą zatykać rzeki, oceany i główne systemy odwadniające, prowadząc do niewielkich lub katastrofalnych powodzi.

Zanieczyszczenie plastikiem

Według National Geographic produkcja tworzyw sztucznych wzrosła z 2,3 mln ton w roku 1950 do 448 mln ton do r. 2015 a w r. 2050 może się podwoić.

Ten sam raport ujawnił, że około 8 milionów odpadów z tworzyw sztucznych trafia do oceanów rocznie, wpływając na ekosystem morski i szkodząc dzikiej faunie i florze.

Jednak zespół naukowców podjął wyzwanie rozwiązania ogromnego zagrożenia środowiskowego związanego z zanieczyszczeniem plastikiem.

Biolog Stephen Mayfield wyjaśnił, że niewłaściwa utylizacja plastiku prowadzi do rozpadu na mikrodrobiny plastiku w oceanie, co jest uważane za problem środowiskowy.

Mayfield dodał, że możliwe jest wytwarzanie produktów z tworzyw sztucznych, które mogą ulegać degradacji w oceanie. Chociaż plastik nie może znajdować się w morzu, powiedział, że może stać się pokarmem dla mikroorganizmów.

Mayfield jest również profesorem w School of Biological Sciences i dyrektorem Kalifornijskiego Centrum Biotechnologii Glonów.

Science of the Total Environment opublikował wyniki badań i można się z nimi zapoznać w ScienceDaily.

Biodegradowalny materiał w wodzie morskiej

Według badań naukowcy odkryli, że pianka poliuretanowa może ulegać biodegradacji w wodzie morskiej. Zauważono, że naukowcy określili mikroorganizmy w sześciu obszarach morskich w San Diego, które zużywają i rozkładają wspomniany materiał.

To, co jest niepokojące w przypadku masywnego plastiku unoszącego się lub zanurzonego w oceanie, to sposób, w jaki wpływa on na ekosystemy morskie, zauważając, że tworzywa sztuczne rozpadają się na mikrodrobiny plastiku, które zanieczyszczają siedliska zwierząt.

Na podstawie badania naukowcy przetestowali materiały poliuretanowe. Naukowcy odkryli, że na piance poliuretanowej kolonizują organizmy morskie. Następnie ulega biodegradacji materiał z pianki poliuretanowej z powrotem do wyjściowych chemikaliów.

Wynik dodał, że mikroorganizmy zużyły go jako składniki odżywcze. Ponadto badanie ujawniło, że mikroorganizmy odnoszą się do bakterii i grzybów obecnych w środowisku oceanicznym.

Mayfield powiedział, że to wynik wielu organizmów zasiedlających wspomniane piany w oceanie, który Mayfield nazwał rafą mikrobiologiczną.

Ten sam raport ujawnił, że badania zostały przeprowadzone i przetestowane z udziałem ekspertów terenowych z dziedziny nauk morskich, biologii oraz chemii polimerów i syntez.

W trakcie tego zespół wystawił próbki od źrebiąt na działanie dynamiki pływów i fal. Następnie sprawdzili zmiany molekularne i fizyczne w materiale za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera i skaningowej mikroskopii elektronowej.

Zgodnie z wynikami naukowcy zauważyli, że materiał zaczął ulegać degradacji w ciągu czterech tygodni.

Problem środowiskowy tworzyw sztucznych jest problemem globalnym. Badania nad rozwiązywaniem problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi są ważne dla znalezienia lepszych rozwiązań. Współpraca rządu i osób fizycznych w celu zapobiegania rosnącemu zużyciu plastiku jest kluczem do zmniejszenia zanieczyszczenia plastikiem.


Opracowanie: irme.pl