NaturaPrzyrodaŚrodowisko

Według nowego badania ponad jedna piąta gadów na świecie jest zagrożona wyginięciem w nadchodzących dziesięcioleciach z powodu działalności człowieka

Kajman żakare (Caiman yacare) – gatunek gada z rodziny aligatorowatych.

Według nowego badania ponad jedna piąta gadów na świecie jest zagrożona wyginięciem w nadchodzących dziesięcioleciach z powodu działalności człowieka.

Badacze zastosowali kryteria z Czerwonej Listy Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody do ponad 10 000 gatunków na całym świecie i stwierdzili, że ponad 21% jest zagrożonych – prawie 58% gatunków krokodyli i 50% gatunków krokodyli i żółwie wymagające pilnych działań ochronnych, aby zapobiec ich wyginięciu z planety, wynika z badania opublikowanego w czwartek w Nature.

Według naukowców działalność człowieka, taka jak rolnictwo, wycinanie lasów, rozwój miast i gatunki inwazyjne, to główne czynniki powodujące zagrożenie dla gadów. Chociaż przyjmuje się, że zmiana klimatu jest czynnikiem, dokładne zagrożenie, jakie stwarza, nie zostało jeszcze określone ze względu na brak długoterminowych badań.

„Zmiana klimatu jest zagrożeniem dla gadów, na przykład poprzez zmniejszenie termicznie żywotnych okien dla żerowania, wypaczenie proporcji płci potomstwa u gatunków, które mają determinację płci zależne od temperatury i zakresy kurczenia”, stwierdzają autorzy badania.

Jednak choroba nie wydaje się być znaczącym czynnikiem utraty gatunków, ponieważ stwierdzono, że tylko 11 gatunków gadów jest zagrożonych rozprzestrzenioną chorobą, stwierdzili autorzy.

Chociaż wcześniejsze odkrycia sugerowały, że gady są najbardziej zagrożone w suchych środowiskach, takich jak pustynie i zarośla, naukowcy odkryli, że gatunki zamieszkujące lasy są bardziej zagrożone, być może z powodu większej ekspozycji na pewne zagrożenia w środowiskach leśnych.

Badanie wykazało, że 30% gadów zamieszkujących lasy jest zagrożonych wyginięciem, w porównaniu z 14% gadów żyjących w suchych siedliskach.

Według badań zagrożone gady były bardziej skoncentrowane w południowo-wschodniej Azji, Afryce Zachodniej, północnym Madagaskarze, północnych Andach i na Karaibach.

Według badania, wiele zagrożeń, przed którymi stoją gady, jest podobnych do tych, z którymi borykają się inne oceniane grupy zwierząt, takie jak ptaki, ssaki i płazy, a gady również skorzystają z działań ochronnych skierowanych na te inne zwierzęta.

Autorzy twierdzą, że artykuł, wspólne przedsięwzięcie NatureServe, IUCN i Conservation International, jest pierwszym badaniem oceny ryzyka, jakie kiedykolwiek przeprowadzono dla gadów.

„Byłem zaskoczony stopniem, w jakim ssaki, ptaki i płazy mogą łącznie służyć jako surogatki gadów” – powiedział dr Bruce Young, współkierownik badania oraz główny zoolog i starszy naukowiec zajmujący się ochroną przyrody w NatureServe. Dobra wiadomość, ponieważ szeroko zakrojone wysiłki na rzecz ochrony lepiej znanych zwierząt prawdopodobnie przyczyniły się również do ochrony wielu gadów. Ochrona siedlisk jest niezbędna, aby chronić gady, a także inne kręgowce, przed zagrożeniami, takimi jak działalność rolnicza i rozwój miast”.

Badanie zwróciło również uwagę na bioróżnorodność, która zostałaby utracona, gdyby tak duża liczba gadów wyginęła. Gdyby zginął każdy z 1829 zagrożonych gadów, świat straciłby łącznie 15,6 miliarda lat historii ewolucyjnej – w tym niezliczone przystosowania do życia w różnych środowiskach – stwierdzili naukowcy.

„Gady objęte badaniem to żółwie, krokodyle, jaszczurki, węże i hatterie, jedyny żyjący członek linii, która wyewoluowała w okresie triasu około 200-250 milionów lat temu”, zgodnie z komunikatem prasowym NatureServe, zajmującej się ochroną przyrody.

Naukowcy twierdzą, że do przywrócenia populacji wielu gatunków gadów potrzebne są pilne i ukierunkowane działania ochronne, takie jak przywracanie siedlisk i kontrolowanie gatunków inwazyjnych.


irme.pl

Źródło: Nature