CzłowiekKlimatNaturaPrzyrodaŚrodowisko

W Etiopii najgorsza susza od czterdziestu lat

Susza w Etiopii

Wschodni region Somalii w Etiopii został dotknięty przez trzy kolejne pory deszczowe poniżej średniej, pogarszając i tak już pogarszającą się sytuację humanitarną około 3,5 miliona ludzi, czyli ponad połowy lokalnej populacji.

„Sytuacja jest tragiczna” „To najgorsza susza od czterdziestu lat”, mówi prezydent regionu Somalii, Mustafe Mohammed Omer. „Rząd w porę zareagował na bezpośrednie skutki suszy, udzielając pomocy humanitarnej. Będziemy również nadal wytrwale pracować nad złagodzeniem skutków suszy dla ludzi”. „Ale sytuacja jest tragiczna”, kontynuuje Omer.

„Odpowiadanie na rosnące potrzeby wymaga ogromnych zasobów. Skupienie wszystkich zasobów regionu na reagowaniu na suszę spowoduje również wykolejenie trwających inicjatyw rozwojowych na dużą skalę, które mają długofalowe i transformacyjne skutki dla naszych społeczności”.

Według niedawnej aktualizacji dotyczącej suszy wydanej przez biuro pana Omara, szacuje się, że w 10 strefach dotkniętych suszą w regionie Somalii zginęło również około miliona zwierząt gospodarskich. Zwierzęta hodowlane w całym regionie są w złym stanie zdrowia i oczekuje się, że w nadchodzącej porze deszczowej o wiele więcej zginie w wyniku wzrostu zachorowań. Pilnie potrzebne są kampanie szczepień i pasza dla zwierząt gospodarskich w celu ratowania podstawowego stada hodowlanego.

Tymczasem Organizacja Narodów Zjednoczonych wraz z partnerami na miejscu wspiera dotknięte rodziny żywnością, wodą, wyżywieniem, schronieniem i innymi potrzebami niezwiązanymi z żywnością.

„Przygotowania umożliwiające i wspierające szybką reakcję na trwającą tragiczną sytuację humanitarną, budowanie odporności i przystosowanie się do kryzysu klimatycznego mają kluczowe znaczenie dla złagodzenia wpływu suszy na miliony ludzi w regionie” – mówi Catherine Sozi, rezydent ONZ i Koordynator ds. Humanitarnych w Etiopii.

Powodzie mogą wystąpić w nadchodzącej porze deszczowej, co będzie wymagało skoordynowanej reakcji i ogromnych zasobów w celu ochrony społeczności już poważnie dotkniętych suszą. Pilnie potrzebne jest nowe finansowanie, aby zaspokoić rosnące potrzeby ludności dotkniętej chorobą, w tym osób wewnętrznie przesiedlonych i społeczności przyjmującej.

#ONZ wspiera długoterminowe wysiłki rządu i społeczności, aby pomóc społecznościom lepiej przygotować się do radzenia sobie z suszami i innymi zagrożeniami w przyszłości oraz pracuje nad poprawą koordynacji między wszystkimi organizacjami humanitarnymi w regionie.


irme.pl

Źródło: United Nations