EkologiaKlimatNaturaPrzyrodaŚrodowisko

Brak wody i susze na niespotykaną dotąd skalę

Susza

Badając słoje zarówno żywych dębów, jak i drewna dębowego odzyskanego z budynków i stanowisk archeologicznych, naukowcy ustalili, że nasilające się od roku 2015 susze są zjawiskiem bez precedensu od czasów rzymskiego imperium.

Buntgen, który jest profesorem specjalizującym się w analizach systemów środowiskowych ostrzega, że jest to zjawisko groźne nie tylko dla upraw, ale też dla całych ekosystemów i społeczeństw.

Współautor badania prof. Mirek Trnka z Centrum Badawczego CzechGlobe czeskiej Akademii Nauk, ocenia, że ustalenia poczynione dzięki tej analizie są „szczególnie alarmujące” jeśli chodzi o przyszłość rolnictwa i lasów.

France 24 przypomina, że od roku 2015 Ziemia doświadczyła pięciu najgorętszych lat odkąd prowadzone są pomiary temperatur.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ostrzegła, że produkcja żywności jest „niezmiernie wrażliwa” na zmiany klimatu.

Ryzyko coraz częstszych fal ekstremalnych upałów rośnie też wraz ze zmianami biegu prądów strumieniowych przenoszących masy powietrza, które mogą spowodować niekorzystne zmiany w regionach odpowiedzialnych za blisko jedną czwartą światowej produkcji żywności, w tym Zachodniej Ameryce Północnej, Zachodniej Europie, Zachodniej Rosji i na Ukrainie.

Wyniki badania zostały opublikowane w brytyjskim miesięczniku naukowym „Nature Geoscience”.