Człowiek

Dom ekologiczny – dom bezpieczny


Dom ekologiczny, to budynek przyjazny mieszkańcom i środowisku naturalnemu

Dom ekologiczny, to nie tylko dom posiadający nowoczesne instalacje i systemy.

To dom wybudowany w zgodzie z naturą, do budowy którego wykorzystuje się naturalne i dostępne w danym regionie materiały i surowce.

Dom ekologiczny powinien być domem o niskim zapotrzebowaniu na energię, bowiem dzięki zastosowaniu nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań koszty eksploatacji takiego domu są stosunkowo niewielkie w porównaniu  z domem tradycyjnym.

Na charakter domu ekologicznego składa się wiele czynników, między innymi: technologia wznoszenia, zastosowane materiały do budowy, odpowiedni rodzaj projektu użytkowania domu, czy otoczenie.

Dom ekologiczny  charakteryzuje się zwartą i prostą bryłą. Wnętrza są odpowiednio i optymalnie oświetlone zgodnie z naturalnym obiegiem słońca.

W przypadku takiego budynku do wykańczania elewacji stosuje się tylko materiały pochodzące ze środowiska naturalnego, czyli drewno, kamień, cegłę, czy tynk naturalny.

Dom ekologiczny, to dom, w którym wymagane jest nie tylko zastosowanie proekologicznych rozwiązań, ale także dostosowanie sposobu, formy i stylu życia domowników.

Bardzo ważnym aspektem, na który należy zwrócić szczególną uwagę jest bezpieczeństwo budynków, mieszkań i osób w nich przebywających.

Bezpieczeństwo jest bowiem wartością, dzięki której ludzie mogą realizować swoje cele i aspiracje.

Jest również elementem społecznego ładu, gwarantującym rozwój gospodarczy, lepszą jakość życia oraz postrzeganie otaczającej nas przestrzeni w kategoriach ekologicznych.

Główną rolę w zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa odgrywa Policja

Jednak w parze z działaniami funkcjonariuszy musi iść intensywna edukacja w zakresie ochrony przed zagrożeniami, czyli szeroko rozumiana profilaktyka.

Bezpieczeństwo nie jest wartością stałą, o jego utrzymanie należy zabiegać.

Dlatego tak istotne jest wdrażanie rozwiązań technicznych zmniejszających ryzyko stania się ofiarą przestępstwa.

Bezpieczeństwo nasze, naszych bliskich oraz naszego mienia zależy w największym stopniu od nas samych, od naszej wiedzy, zdrowego rozsądku, przewidywania, zapobiegliwości oraz stosowania systemów zabezpieczeń przed kradzieżą i włamaniem.

Czy istnieje w pełni skuteczne zabezpieczenie?

Nie, bowiem zdaniem ekspertów nawet najlepsze i najbardziej zaawansowane systemy antywłamaniowe i alarmowe nie gwarantują 100% skuteczności.

Złodzieje poradzą sobie z najbardziej wyrafinowana techniką. Niemniej jednak, jeśli w maksymalnym stopniu utrudnimy im dostanie się do mieszkania, czy domu, to rośnie szansa na bezpieczeństwo i spokój.

Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań technologicznych, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo mieszkania, czy domu zarówno w trakcie wyjazdu, jak i w trakcie przebywania domowników w środku.

Nie zapominajmy zatem, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych.

Kolejnym istotnym obszarem związanym z bezpieczeństwem w budynkach i mieszkaniach jest bezpieczeństwo pożarowe

W nowoczesnym budownictwie zwraca się uwagę nie tylko na kwestie estetyczne, czy jakość i trwałość materiałów. Niezwykle istotna jest również ochrona przed pożarem.

Bywa jednak, że nawet najlepsze zabezpieczenia nie są w stanie uchronić budynku przed jego wybuchem.

W przypadku, gdy do tego dojdzie, nadal możemy zadbać o bezpieczeństwo, przede wszystkim ludzi w budynku, a także zapobiec stratom wynikającym z uszkodzeń obiektu.

Na ten stan składa się wiele okoliczności i czynników, a jednym z nich jest wyeliminowanie zagrożenia naszego życia i mienia na skutek ewentualnego pożaru, wybuchu.

Ważnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę jest kwestia zagadnień budowlanych i konstrukcyjnych, do których zaliczyć należy właściwą konstrukcję ścian nośnych i działowych w budynku lub mieszkaniu, właściwą konstrukcję schodów i klatek schodowych w tym czy są zamknięte drzwiami, lub mają możliwość usunięcia dymu, co ułatwi użytkownikom opuszczenie budynku lub mieszkania i inne tego typu zagadnienia.

Mówiąc o zagadnieniach budowlanych i konstrukcyjnych w budynku czy mieszkaniu mamy na myśli nie tylko odpowiedź na pytanie czy budynek stoi na solidnych fundamentach, czy ma odpowiednio grube ściany, które wytrzymają obciążenia ludzi mieszkających na poszczególnych kondygnacjach oraz całego wyposażenia, które tez sporo waży, ale również powinna to być odpowiedź na pytanie czy w sposób właściwy i bezpieczny dla mieszkańców dobrano budowlane materiały konstrukcyjne, które w kategoriach bezpieczeństwa pożarowego mogą być palne, lub niepalne.

Ideą zachowania odpowiedniego i wysokiego komfortu bezpieczeństwa jest jak najmniejsza ilość palnych elementów w konstrukcji budynków i w ich wyposażeniu, natomiast zastosowane elementy palne zabezpieczyć należy metodami znanymi projektantom i budowniczym do takich parametrów, aby się nie zapalały.

Inny rodzaj zagrożeń, który łączy się z naszym bezpieczeństwem w mieszkaniach lub budynkach, to ich wyposażenie w szereg niezbędnych dla funkcjonowania człowieka instalacji technicznych i urządzeń, które występują w mniejszej skali w samodzielnym domu mieszkalnym, czy bloku.

Zaliczyć do nich należy instalacje elektryczne,  zarówno niskiego jak i wysokiego napięcia, różnego rodzaju oświetlenie, sprzęty rtv i agd, instalacje gazowe, wodne, kanalizacyjne, a także instalacje ochrony odgromowej.

Funkcjonowanie tych urządzeń wiąże się z właściwym ich użytkowaniem, jednak pierwszoplanową rzeczą jest ich dobry stan techniczny, wymagający okresowych kontroli własnych i wysokiej kultury technicznej każdego z nas, co pozwala ten stan techniczny utrzymać na właściwym, wysokim poziomie.

Bardzo ważnym obszarem zagrożeń naszego bezpieczeństwa są różnego rodzaju wypadki

Według statystyk, niemal co piąty wypadek ma miejsce w domu, a najczęściej dochodzi do nich w kuchni i salonie.

W grupie najwyższego ryzyka są dzieci w wieku do 5 roku i osoby starsze powyżej 65 lat.

Najczęściej ulegają one upadkom, zatruciom i oparzeniom.

Możliwymi źródłami zagrożeń są niezabezpieczone gniazdka elektryczne, ostre kanty mebli, detergenty, ale też trujące rośliny doniczkowe, czy farby, lakiery i kleje używane do wykańczania mieszkania.

Niezależnie od tego, czy mieszkamy w kamienicy, czy w nowoczesnym osiedlu warto przyjrzeć się swojemu mieszkaniu i wprowadzić własne standardy, które sprawią, że dom będzie po prostu bezpieczniejszy, a także przyjazny dla nas i dla środowiska naturalnego, bowiem mieszkać w zgodzie z naturą, to mieszkać i czuć się bezpiecznie.

Powinno to być zatem istotą naszego życia i egzystencji.