EkologiaGospodarkaKlimatŚrodowisko

Elektromobilność szansą na poprawę jakości powietrza w miastach

Zgodnie z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Polską jest rozwój transportu publicznego, przy jednoczesnym  ograniczaniu jego oddziaływania na środowisko, zwłaszcza szkodliwej emisji.

W roku 2015 w Polsce było prawie 12 tys. autobusów służących do obsługi transportu miejskiego, z czego jedynie 419 były to autobusy na alternatywne paliwo (gazowe lub elektryczne).

Te proporcje maja być radykalnie zmienione na korzyść pojazdów elektrycznych.

Celem wyznaczonym w SOR jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i gazów cieplarnianych poprzez wymianę taboru transportu publicznego na niskoemisyjny, a także promowanie niskoemisyjnych samochodów osobowych.

Do sztandarowych projektów rządu w tej mierze należy program „Elektromobilność”, zakładający zdecydowane zwiększenie udziału pojazdów o napędzie elektrycznym, między innymi poprzez realizację projektu E-bus (projektowanie i produkcja polskich pojazdów elektrycznych, na potrzeby komunikacji miejskiej).

Natomiast w ramach realizacji projektu „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce”, umowę o współpracy w roku 2017 podpisali Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Niektóre założenia podpisanej umowy przewidują między innymi rozpowszechnienie idei elektromobilności, przygotowanie metodyk wspierania jej rozwoju w Polsce, analiza wpływu wprowadzenia floty samochodów elektrycznych na systemy elektroenergetyczne, jak również na zmiany środowiskowe. Wedle założeń docelowo

Polska ma dogonić takie państwa jak Niemcy, Francja czy Norwegia. Ministerstwo Środowiska podkreśla, że projekt ten jest znaczącym krokiem w działaniach na rzecz transportu ekologicznego i poprawy jakości powietrza w miastach.

Zdaniem resortu pojazdy napędzane na energię elektryczną są przyszłością i stanowią ważny punkt w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Finansowanie programu rozwoju elektromobilności w Polsce

Godnym odnotowania jest fakt, że NFOŚiGW w roku 2017 przeznaczył 200 mln zł. na rozwój bezemisyjnego transportu publicznego z uwzględnieniem zakupu autobusów miejskich napędzanych energią elektryczną.

Pojazdy z napędem elektrycznym oznaczają brak emisji, a zatem jeżeli przejdziemy na elektromobilność będziemy w stanie zapewnić bardziej czyste powietrze w miastach.

Elektromobilność oznacza bowiem mniej emisji szkodliwych substancji do atmosfery i co się z tym wiąże jest to jedna z metod walki ze smogiem.

W widoczny sposób problem ten dostrzegli przedstawiciele samorządów terytorialnych i jak podkreślał (podczas konferencji pt. „Technologie przyszłości. Elektromobilność”) Michał Kurtyka – wiceminister energii, już 51 samorządów przyłączyło się do przestawienia transportu na elektryczny.

Dodał także, że pojazdami elektrycznymi interesują się firmy kurierskie, Poczta Polska i firmy elektroenergetyczne.

Kurtyka przypomniał także, że pod koniec roku 2017 podpisane zostało porozumienie między Narodowym Centrum badań i Rozwoju a narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „największy w Europie, a prawdopodobnie jeden z największych na świecie przetargów na autobusy elektryczne”.

Rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności

zakłada, że do roku 2025 po polskich drogach będzie jeździć 1 mln. pojazdów elektrycznych.

Dzięki współpracy przemysłu, nauki, samorządu i instytucji centralnych oraz adekwatnym nakładom środków, Polska ma szanse skutecznie konkurować technologicznie i przemysłowo z gospodarkami światowymi w produkcji pojazdów z napędem elektrycznym oraz infrastrukturą ładowania.

Pojazdy elektryczne, to także sposób uniezależnienie się od dostaw ropy, ochronę powietrza oraz przeciwdziałanie smogu.

Badania przeprowadzone przez uczonych z Uniwersytetu w Brukseli (Vrije Universiteit Brusse) potwierdzają, że samochody elektryczne emitują mniej gazów cieplarnianych, niż spalinowe w całym cyklu życia, nawet jeśli są zasilane energią pochodzącą ze spalania paliw kopalnych.

Za cały cykl życia uważa się procesy od wydobycia surowców, poprzez produkcję elementów, montaż i transport, aż do użytkowania pojazdów oraz ich naprawy.

W zakorkowanych centrach dużych miast sporym problemem  jest duże stężenie spalin emitowanych przez transport.

Zatem elektromobilność ma szansę przyczynić się do zniwelowania tych zanieczyszczeń.

Elektromobilność to przyszłość, to innowacje i rozwój nowych technologii.

Ale co najważniejsze – elektromobilność to przede wszystkim ochrona środowiska, ochrona powietrza i zmniejszenie emisji transportowej, ponieważ oprócz niskiej emisji która powstaje w sektorze komunalnym, dodatkowo mamy jeszcze w niektórych miejscach w Polsce, szczególnie w aglomeracjach miejskich, problemy z emisją transportową, mówił w połowie stycznia roku 2018 Paweł Sałek – wiceminister środowiska.

Rozwój elektromobilności w polskich miastach nie ma sprowadzać się wyłącznie do zakupu autobusów z napędem elektrycznym

Coraz więcej samorządów chce też postawić na tzw. carsharing, czyli możliwość udostępniania kierowcom wypożyczalni aut z napędem elektrycznym, co ma ograniczyć liczbę wjeżdżających do centrów miast samochodów prywatnych, a w efekcie zmniejszyć problemy z parkowaniem, ograniczyć korki i zredukować emisję spalin.

Pomysł jest swego rodzaju odwzorowaniem roweru miejskiego i opiera się na założeniu, że aby korzystać z samochodu, niekoniecznie trzeba go posiadać.

Wystarczy, że w razie potrzeby można z niego korzystać.

Oczywiście warunkiem powodzenia jest, aby opłata za wypożyczenie była konkurencyjna w stosunku  do kosztów korzystania z własnego samochodu.

A co w sytuacji przekonania znacznej części społeczeństwa polskiego do posiadania własnego samochodu, niekoniecznie spełniającego normy środowiskowe.

Otóż każdy powinien dokładnie zastanowić się, czy w ruchu miejskim konieczne jest stosowanie indywidualnego środka transportu.

Bowiem korzystanie ze środków komunikacji publicznej, w tym z transportu szynowego, na pewno przyczyni się do spadku zanieczyszczeń pochodzących z transportu.

Nie należy również zapominać, że do segmentu elektromobilności zaliczyć należy takie środki transportu, jak tramwaj, szynobus, trolejbus, rower elektryczny, hulajnoga elektryczna, motorower.

Ekologia w transporcie stanowi jedno z głównych wyzwań zarówno dla projektantów, jak i użytkowników samochodów

Ostatnimi czasy, ze względu na informacje na temat smogu występującego głównie w dużych miastach, nieomalże wszystkie grupy społeczne przyłączyły się do dyskusji.

Planowane są ograniczenia w ruchu pojazdów samochodowych w centrach miast, wprowadzana jest bezpłatna komunikacja miejska, ale również zaczyna się przywiązywać większą wagę do ekologicznego stylu stylu jazdy.

Ekologia dla przeciętnego użytkownika nie jest tak ważna, jak ekonomia.

Pogodzenie tych dwóch spraw przyniosłoby obopólne korzyści, zarówno dla środowiska, jak i kierowców.

Zatem system zachęt dla potencjalnych posiadaczy/użytkowników pojazdów napędzanych elektrycznie powinien być na tyle atrakcyjny, aby powodował zwiększenie zainteresowania tym obszarem transportu.

Z wielu analiz wynika jednoznacznie, że elektromobilność jest jednym ze sposobów na poprawę jakości powietrza w miastach.

Dlatego należy tworzyć infrastrukturę, możliwości rozwoju pojazdów elektrycznych i systemy zachęt dla potencjalnych ich posiadaczy, użytkowników.